Top menu

Dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji

Na podstawie art. 35 ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940, z późn. zm.) do 30 listopada 2012 r. można składać wnioski na dofinansowanie w 2013 roku robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Powyższe wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra bądź w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórnej 7, z dopiskiem na kopercie ,,ROPS w Zielonej Górze”.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia