Top menu

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze – kolejne szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka

Rozpoczęło się już kolejne, drugie w tym roku szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.Spotkania grupy szkoleniowej potrwają do 17 czerwca br.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów, tj. psychologa i pedagoga - pracowników Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze. Dodatkowo treści z zakresu prawa rodzinnego,
w szczególności dotyczące przysposobienia przedstawi kandydatom prawnik, a zakresu  podstaw wiedzy o zdrowiu i rozwoju dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby
i postępowaniu w takich przypadkach oraz podstaw pielęgnacji małych dzieci pielęgniarka.

Szkolenie prowadzone jest według programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją z dnia 30 kwietnia 2012r. i obejmuje siedem cotygodniowych spotkań, po 5 godzin edukacyjnych.

Przed skierowaniem kandydatów na szkolenie Ośrodek Adopcyjny dokonał ich wstępnej oceny, z uwzględnieniem kwalifikacji osobistych, motywacji do przysposobienia, wywiadu adopcyjnego.

Po zakończeniu szkolenia kandydaci otrzymają świadectwa o ukończeniu szkolenia.

..
Lipiec
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Multimedia