Top menu

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów

02.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej na 5 – dwudniowych warsztatów.

Dzień Otwartych Drzwi

29.04.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza wszystkich zainteresowanych przysposobieniem dziecka na Dzień Otwartych Drzwi organizowany 21 maja  2016 r . (sobota) w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze.

Festyn z okazji Dnia Rodziny dla dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych

29.04.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na festyn dla rodzin zastępczych i adopcyjnych z okazji Dnia Rodziny organizowany w ramach VI Dni rodzinnej opieki zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim przy współpracy z Ośrodkiem Adopcyjnym w Zielonej Górze. Festyn odbędzie się 14 maja 2016 r . w godzinach od 10.00 do 12.00, na terenie zielonym Campusu B między budynkiem A-16 a akademikiem Wicewersal, przy Al. Wojska Wolskiego 69.

Konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskiem

29.04.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, w że ramach VI Dni Rodzinnej Opieki Zastępczej na Uniwersytecie Zielonogórskim w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 9.45 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt.: Rodzinna piecza zastępcza w Polsce i w wybranych krajach. Lokalne systemy i sposoby wprowadzania zmian .

Zaproszenie do składania ofert na zadanie: zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem

28.04.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:  zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem.

Zaproszenie do składania ofert na cykl audycji/ reportaży/spotów telewizyjnych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

27.04.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: cykl audycji/ reportaży/spotów telewizyjnych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

Zaproszenie do składania ofert na cykl audycji/ reportaży/spotów radiowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej

27.04.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach R egionalnego Programu  Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: cykl audycji/ reportaży/spotów radiowych dotyczących podmiotów ekonomii społecznej.

Wyniki badań używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w Lubuskiem

27.04.2016

Uprzejmie informujemy, że na naszej stronie, w zakładce Wydział Polityki Społecznej / Uzależnienia dostępne są wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. wśród mieszkańców województwa lubuskiego, dotyczących używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.

..
Maj
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia