Top menu

Działania w ramach kampanii informacyjnej o niebezpieczeństwach hazardu

22.04.2015

Na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna rozpoczęła ogólnokrajową kampanię informacyjną skierowaną dla osób wynajmujących lokale z przeznaczeniem na nielegalną działalność hazardową. 
W ramach prowadzonej akcji Służba Celna przypomina, że odpowiedzialność karna i administracyjna za niezgodne z prawem organizowanie gier na automatach grozi nie tylko właścicielom takich urządzeń, ale także osobom wynajmującym części pubów, stacji paliw, sklepów czy kafejek internetowych, w których prowadzona jest taka działalność.

Konferencja "Dialog + Współpraca = Zmiana"

22.04.2015

W dniu 17 kwietnia w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn.: "Dialog + Współpraca = Zmiana".
Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości przez Magdalenę Tokarską - Prezesa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz Jakuba Piosika - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W sali hotelowej zgromadziło się ok 80 osób - przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego. To więcej niż się spodziewaliśmy.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

20.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów dotyczących przeprowadzenia badania:
„Diagnoza używania substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców województwa lubuskiego”

KONKURS LADY D. im. Krystyny Bochenek

14.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.krystynasibinska.pl/aktualnosci/811-1-4-2015

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów

14.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2015. Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

 Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok

31.03.2015

Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 163), samorządy terytorialne są zobowiązane do przeprowadzenia Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej .
W realizacji tego zadania uczestniczą ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które koordynują to zadanie przez zebranie i opracowanie informacji z obszaru polityki społecznej ze swojego regionu.  Przygotowana Ocena zasobów w formie dokumentu jest przedstawiona, zgodnie z w.w ustawą, do 30 kwietnia 2015 r. radzie miasta/gminy/powiatu.

Lubuska Karta Dużej Rodziny – ważna zmiana we wniosku

09.04.2015

Wszystkich użytkowników i zainteresowanych uzyskaniem Lubuskiej Karty Dużej Rodziny uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana w formularzu wniosku o wydanie Kart. Zmiana polega na tym, że dla udokumentowania zamieszkania rodziny pod jednym adresem – gdy wniosek nie jest poświadczony przez urząd miasta lub gminy – należy złożyć osobiste oświadczenie o wspólnym zameldowaniu (a nie płatne zaświadczenie).

I otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych ze środków PFRON

08.04.2015

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. 

..
Kwiecień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia