Top menu

Zaproszenie do złożenia oferty

27.08.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z realizacją projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert na „Wykonanie usługi opracowania graficznego, składu oraz wydruku biuletynu i 2 publikacji”.

Uwaga! Zmiana numeru telefonu

27.08.2014

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp . informuje iż od dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana numeru telefonu Ośrodka.

Zapraszamy do wysłuchania reportażu

26.08.2014

28 sierpnia br. o godz. 18:10 na antenie Radia Zachód zostanie wyemitowany reportaż z udziałem Pani Teresy Klapa, laureatki konkursu "Być blisko".   Po emisji reportażu odbędzie się dyskusja nt. pracy socjalnej z udziałem radiosłuchaczy oraz zaproszonych gości: Beaty Kiecana - zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Marii Górnej Bobrowskiej - burmistrz Trzciela, Dominiki Koniecznej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu oraz laureatki konkursu "Być blisko" Teresy  Klapa.

Pomóżmy Kubie

25.08.2014

Kuba ma 11 lat i mieszka w małej miejscowości Brójce koło Trzciela . 2 lata temu zdiagnozowano u niego genetyczną chorobę Huntingtona. U chłopca postępuje ona w bardzo szybkim tempie. Jeszcze 2 lata temu Kuba był wesołym 9-latkiem, dziś przykuty do łóżka jest zdany tylko na pomoc mamy.

Nie licząc barier i lat tańcem zdobywamy świat „Brazylia to nie tylko piłka”

20.08.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspierając lokalne inicjatywy, przekazał materiały promocyjne, które zostaną rozdysponowane wśród uczestników II Przeglądu Form Tanecznych Domów Pomocy Społecznej pn. „Nie licząc barier i lat tańcem zdobywamy świat” pod tegorocznym hasłem „Brazylia to nie tylko piłka”.

„Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

25.08.2014

Instytut Rozwoju Służb Społecznych we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w szkoleniu zleconym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich z inicjatywy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w ramach projektu pn. Przemocy w rodzinie NIE. Wykształcona kadra zarządzająca instytucjami pomocy i integracji społecznej warunkiem wczesnego rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie” . Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rodzinny Piknik z Lubuską Kartą Dużej Rodziny

19.08.2014

W dniu 14 sierpnia br.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  zorganizował  na Bulwarze Wschodnim w Gorzowie Wielkopolskim Piknik Rodzinny promujący Lubuską Kartę Dużej Rodziny .

Przyjęto Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu

13.08.2014

Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”. W dokumencie przedstawiono projektowaną politykę państwa w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

..
Sierpień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

Multimedia