Top menu

Lubuski Włącznik - Ekonomia Społeczna

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania usług cateringowych

23.09.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:  Wykonanie usług cateringowych w czasie inauguracji XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora w Filharmonii Zielonogórskiej oraz konferencji z projektu „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa” 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem : „Podróż moich marzeń z babcią, dziadkiem” ogłoszony w ramach obchodów XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora

23.09.2016

Pragniemy poinformować, że w dniu 23 września br. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonała rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem: „Podróż moich marzeń z babcią, dziadkiem” ogłoszonego w ramach obchodów XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora. 

OFERTA LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Z ZIELONEJ GÓRY ZŁOŻONA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

21.09.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2016 r. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej z Zielonej Góry na zadanie pn. „Zdrowa głowa ” o dotację w wysokości 3.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania: 3.000 zł).

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Skład graficzny i wydruk zaproszeń na inaugurację XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora"

20.09.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 15 września 2016 r., dotyczącego „Składu graficznego i wydruku zaproszeń na inaugurację XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora” informuje, że wybrany został Zakład Poligraficzny DZIAMSKI – GRYSKA, ul. Żeromskiego 10, 62-020 Swarzędz.

Zaproszenie do oszacowania kosztów usługi cateringowej

15.09.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach realizacji działań z zakresu polityki społecznej, zaprasza serdecznie do oszacowania wartości zamówienia na 2 usługi cateringowe zgodnie z poniższym załącznikiem. Uprzejmie prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 19 września br. na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej i społecznej

15.09.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że do 30 listopada 2016 roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych w 2017 r. Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót.

Wizyta studyjna we Wrocławiu

14.09.2016

10 października br. zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej we Wrocławiu.
Odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej, takie jak Spółdzielnie PANATO, BIZON oraz DAKINI. W wyjeździe mogą wziąć udział pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli nauki i biznesu z województwa lubuskiego.

LUBUSCY "LODOŁAMACZE" NAGRODZENI

13.09.2016

W dniu 9 września br. w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu odbyła się Wielkopolsko - Lubuska Gala I etapu XI Konkursu LODOŁAMACZE 2016. Podczas uroczystości nagrodzeni zostali pracodawcy i instytucje zatrudniające osoby niepełnosprawne.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak.

Wrzesień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

 

Multimedia