Top menu

15.12.2014

Podaruj sobie zdrowie na święta

17.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze otrzymał od Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze prośbę o rozpowszechnienie zaproszenia dla kobiet w wieku od 25 do 59 roku życia na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wykrywania nowotworów. Naciśnij "więcej", żeby przeczytać całą treść zaproszenia.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów

17.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w 2014 r. Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie drukarki do zdjęć

17.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie drukarki do zdjęć Canon PIXMA MG6350 dla ROPS. Oferowany sprzęt musi być dostarczony na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

POGOTOWIE MIGOWE!

11.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o możliwości skorzystania z POGOTOWIA MIGOWEGO.

Pogotowie Migowe to bezpłatna usługa skierowana do osób niesłyszących oraz osób z ich otoczenia, realizowana przez  Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie, w ramach której zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego on-line przez Internet.

Mikołajki 2014 r.

09.12.2014

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyły się „Mikołajki 2014” tradycyjnie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Uczestnikami imprezy było 125 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz pochodzących z rodzin zastępczych z terenu województwa lubuskiego tj. z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” w Cybince, Zespołu świetlic przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., świetlic środowiskowych w Bytnicy i Budachowie oraz Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze.

Obrona prac dyplomowych - Opieka senioralna

08.12.2014

6 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim 20 przyszłych animatorów środowiska osób starszych przystąpiło do obrony prac dyplomowych. Studia podyplomowe o kierunku Opieka senioralna realizowane były przez Uniwersytet Zielonogórski na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze  w ramach projektu "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Cały artykuł czytaj tutaj

Zaproszenie do składania ofert na udzielenie dostępu do systemu informacji prawnej

03.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na udzielenie dostępu do systemu informacji prawnej dla 51 pracowników ROPS w roku 2015 oraz przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 10 godzin dla osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi systemu.  

..
Grudzień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia