Top menu

KONFERENCJA „Dopalacze w kontekście badań i praktyki”

01.12.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii informuje, że w dniu  7 grudnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pn. „Dopalacze w kontekście badań i praktyki”.

Spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna

01.12.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne dot. konkursów z Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna , ogłaszanych w IV kwartale 2015 r., które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze.

Spotkania informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

01.12.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze, dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, ROPS w Zielonej Górze

01.12.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Oferowane materiały promocyjne muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Al. Niepodległości 36, wg załącznika nr 2.
Termin realizacji zamówienia – do 18.12.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów

30.11.2015

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup i dostarczenie  tonerów dla ROPS  w roku 2015.  Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy  do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena

Zakończyło się szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka”

17.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniach 25 - 27 listopada br. realizował trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla 20 uczestników członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka” . Zajęcia odbyły się w Hotelu 118, przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.

MŁODZIEŻ - SPOTKANIE INFORMACYJNE NT. PROGRAMU

26.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej uprzejmie informuje o spotkaniu nt. Programu Erasmus+, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze. Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości pozyskiwania środków na projekty w obszarze młodzieży (dawny program Młodzież w Działaniu).

„Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia” – 02.12.2015 r.

24.11.2015

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne pod nazwą „Środa z Funduszami dla… instytucji ochrony zdrowia” które odbędą się 2 grudnia 2015 r. zarówno w Zielonej Górze, jak i w Gorzowie Wlkp.

..
Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia