Top menu

Apel Ministra Pracy i Polityki Społecznej

29.07.2014

W związku z wydłużonym terminem wdrożenia i uruchomienia Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa” w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Minister Pracy i Polityki Społecznej  zwraca się z prośbą o wsparcie zaistniałej sytuacji.

Kazimierz Bysiek - strzelec zielonogórskiego "Startu" - Wicemistrzem Świata

29.07.2014

W dniach 17-27.07.2014r. w miejscowości Suhl, w Niemczech  odbyły się Mistrzostwa Świata niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym, gdzie startowało rekordowo 256 zawodników z 53 państw. W skład reprezentacji Polski wchodzili zawodnicy z Klubu Sportowego Inwalidów „START” Szczecin, „Skorpiona” Polkowice, „START-u” Białystok oraz Zrzeszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego „START” w Zielonej Górze.

Informacja Fundacji na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej

30.07.2014

Fundacja na rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej informuje, iż od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora

17.07.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pragnie poinformować, że w dniach 6-11 października 2014 roku organizuje obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora .

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Wykonanie usługi wydruku naklejek elektrostatycznych”

16.07.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 7 lipca 2014 r., dotyczącego wykonania usługi wydruku naklejek elektrostatycznych informuje, że wybrana została Firma TAURUS Doradztwo i Reklama Adam Widuch, ul. Mikołowska 19, 44-100 Gliwice. Powyższy podmiot przedstawił pełną ofertę pod względem ceny, spełniając wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym.

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze – wręczono świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

09.07.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 lipca br. zakończyło się szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka, organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze.

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”

09.07.2014

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

Kolejne podmioty przystępujące do programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

07.07.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z satysfakcją informuje, że kolejny samorząd z terenu naszego województwa wyraził chęć przystąpienia do realizacji programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny, za co serdecznie dziękujemy. 

..
Lipiec
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

Multimedia