Top menu

„…by dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia” - XVII Lubuski Tydzień Seniora

01.07.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pragnie poinformować, że w dniach 5-10 października 2015 roku organizuje obchody XVII Lubuskiego Tygodnia Seniora.
Tegoroczna edycja Lubuskiego Tygodnia Seniora odbędzie się pod hasłem „…by dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia” i w bezpośredni sposób odnosi się do działalności prof. Haliny Szwarc– inicjatorki powołania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

Zakończył się cykl wykładów dla osób zainteresowanych adopcją

29.06.2015

Wykłady poprowadzili specjaliści z Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, którzy przybliżyli uczestnikom spotkań tematykę adopcji, w tym między innymi warunki formalne, niezbędne do spełnienia przez kandydatów do przysposobienia dziecka oraz procedury kwalifikacyjne i adopcyjne prowadzone w ośrodkach adopcyjnych.

Za nami I etap konkursu Być blisko - zwykli, Niezwykli Ludzie

29.06.2015

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy I etap konkursu Być Blisko - zwykli, Niezwykli ludzie.  W terminie od 18 maja do 22 czerwca 2015 roku zgłoszono 27 kandydatów do tytułu zwykły, Niezwykły człowiek.
1 lipca Komisja konkursowa wyłoni spośród nadesłanych formularzy konkursowych sześciu finalistów. Wszystkim osobom, które przesłały formularze konkursowe serdecznie dziękujemy.  

Kursy na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze

22.06.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z otrzymaną dotacją ze środków Wojewody Lubuskiego, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. realizować będzie działania skierowane do osób niesamodzielnych i zależnych w ich miejscu zamieszkania, którzy z różnych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, tj. osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych czy niezaradnych życiowo, poprzez organizację 5 Kursów na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze.

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”

19.06.2015

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

Kazimierz Bysiek – pracownik ROPS w Zielonej Górze zdobywa kolejne sportowe trofea

16.06.2015

Z satysfakcją informujemy, że podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 11-14.06.2015 r., nasz współpracownik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Kazimierz Bysiek - Mistrz Świata z Suhl z 2014 roku – zdobył kolejne dwa złote medale, ustanawiając przy tym dwa nowe rekordy Polski.

Apel gdański. O godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce

16.06.2015

20 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się ogólnokrajowa debata "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio". Uczestnicy wystosowali do parlamentarzystów, rządu, samorządu i administracji publicznej apel o wprowadzenie w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Pełny tekst Apelu tutaj

..
Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia