Top menu

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze – wręczono świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

30.05.2016

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2016 roku zakończyło się szkolenie podstawowe dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Zaproszenie na powiatowe spotkania informacyjne dotyczące tworzenia, aktualizowania dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzgledniających ekonomię społeczną

30.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na powiatowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Spotkania odbędą się w każdym powiecie województwa lubuskiego.

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn.: moderowanie i udział w dwóch spotkaniach dotyczących koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych

30.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.: moderowanie i udział w dwóch spotkaniach dotyczących koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS-ów, CIS-ów, WTZ-ów, ZAZ-ów).
Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zadanie pn. zapewnienie poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych

25.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje,  że w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 09.05.2016 r., dotyczącego zapewnienia poczęstunku na potrzeby 12 powiatowych spotkań informacyjnych dotyczących tworzenia, aktualizacji dokumentów strategicznych, została wybrana oferta złożona przez firmę Grzegorz Pyzikiewicz PHU GREG, Al. Niepodległości 7a/16, 65-048 Zielona Góra.

PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE – VI LUBUSKI PIKNIK OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza na VI Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych,  który odbędzie się w dniu 19 czerwca 2016 roku w godz. 1200 – 1800 na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie.

Dzień Otwartych Drzwi w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

24.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w sobotę 21 maja 2016 r. dla osób zainteresowanych przysposobieniem dziecka dostępny był Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze. 
Osoby, które w ramach Dnia Otwartych Drzwi odwiedziły Ośrodek, zainteresowane były między innymi warunkami, jakie należy spełnić ubiegając się o przysposobienie dziecka, np. czy partnerzy będący w związku nieformalnym mogą wspólnie przysposobić dziecko, albo czy przeszkodą do przysposobienia dziecka jest posiadanie własnego biologicznego potomstwa.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z pes-ami w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej – za nami.

20.05.2016

W dniu 17 maja 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej ds. współpracy z pes-ami w zakresie reintegracji społeczno–zawodowej pt. „Poszukiwanie nowych metod realizacji zadań reintegracji społeczno-zawodowej przy współpracy z OPS, PUP oraz pes-ami o charakterze reintegracyjnym”

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

20.05.2016

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz.1202 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego została wybrana Pani Sylwia Sztejna.

..
Czerwiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia