Top menu

Narkotesty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

29.06.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakupił 146 szt. narkotestów, które w dniu 29 czerwca br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego przekazał w formie darowizny  mł. insp. – Jarosławowi Janiakowi – Komendantowi  Wojewódzkiemu Policji w Gorzowie Wlkp.
Z doświadczenia i opinii Policji wynika, że zakupione urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie są najbardziej praktyczne i przedstawiają najbardziej rzeczywiste wyniki w trakcie badania.

OFERTA LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPARCIA OPIEKUNÓW I OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALZHEIMERA W ZIELONEJ GÓRZE ZŁOŻONA W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

28.06.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 23 czerwca br. złożona została oferta przez Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera z siedzibą w Zielonej Górze na zadanie pn. „Międzynarodowa konferencja naukowa. Choroba Alzheimera – wyzwania i obszary wsparcia społecznego.” - o wsparcie w wysokości 4.000 zł.  (przy koszcie całkowitym zadania: 4.220  zł).

Zaproszenie na powiatowe spotkania informacyjne dotyczące tworzenia, aktualizowania dokumentów strategicznych gmin i powiatów uwzgledniających ekonomię społeczną

30.05.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza na powiatowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu pn. „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Spotkania odbędą się w każdym powiecie województwa lubuskiego.

ZMIANA SIEDZIBY OŚRODKA ADOPCYJNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

22.06.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. informuje, że z dniem 27 czerwca 2016 r. przenosi swoją siedzibę z ul. Łokietka 22 na ul. Kosynierów Gdyńskich 50 F.
Od 27 czerwca do 4 lipca będziemy dostępni tylko pod jednym numerem telefonu: 510 316 052. Po upływie tego terminu ponownie będziemy osiągalni pod obecnymi numerami.

Przedłużony termin na składanie ofert na usługę: ”Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby ROPS w Zielonej Górze Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2016”.

22.06.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuję, iż ofertę  należy złożyć w terminie do dnia  27.06.2016r ., do godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, tj. w sekretariacie ROPS w Zielonej Górze, I piętro (adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra).
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 czerwca  2016r. o godz. 13.30 w siedzibie  zamawiającego tj.  adres jw.
Pozostała treść zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.

Sejmik przyjął sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014–2020” w 2015 r.

22.06.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 20 czerwca br. Radni Województwa Lubuskiego zaakceptowali sprawozdanie z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014–2020” w 2015 r.

VI Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych – 19.06.2016 r.

21.06.2016

19 czerwca 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował po raz kolejny Piknik dla Osób Niepełnosprawnych. Impreza objęta była patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbiety Anny Polak i odbyła się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie. Dla osób biorących udział w Pikniku zapewniono bezpłatne korzystanie z oferty Ośrodka m.in. basenu olimpijskiego, basenu rekreacyjnego, ujeżdżalni, przejażdżek kucem i bryczką.

..
Lipiec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia