Top menu

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

20.02.2015

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?  Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?  Zgłoś pomysł na projekt społeczny.  Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Indywidualne doradztwo coachingowe dla lubuskich organizacji pozarządowych

09.02.2015

Fundacja CSR Profit, realizująca projekt „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, zaprasza liderów organizacji pozarządowych na bezpłatny coaching z zakresu analizy potencjału organizacji oraz budowania silnych partnerstw z biznesem.

Ruszyła kolejna edycja Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015

03.02.2015

Wzorem lat ubiegłych Minister Pracy i Polityki Społecznej przyzna dotacje w ramach  Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011-2015. Dotacje przyznane zostaną w drodze konkursu. Podczas dwuetapowego postępowania konkursowego, wybrane zostaną oferty tegorocznych realizatorów zadań w programie. 

Porozumienie pomiędzy ośrodkami adopcyjnymi województwa lubuskiego w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych w 2015 r.

21.01.2015

Uprzejmie informujemy, że dniu 19 stycznia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostało podpisane kolejne na 2015 rok porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. 

Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim

08.01.2015

W ramach realizacji projektu „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. dwudniowe warsztaty dla 16 osobowej grupy roboczej wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych. 

Kampania informacyjna o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od hazardu

08.01.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów, Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu. Kampanię zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu” z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

POGOTOWIE MIGOWE!

11.12.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o możliwości skorzystania z POGOTOWIA MIGOWEGO.

Pogotowie Migowe to bezpłatna usługa skierowana do osób niesłyszących oraz osób z ich otoczenia, realizowana przez  Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w Rzeszowie, w ramach której zapewniony jest dostęp do tłumacza języka migowego on-line przez Internet.

Mikołajki 2014 r.

09.12.2014

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyły się „Mikołajki 2014” tradycyjnie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Uczestnikami imprezy było 125 dzieci w wieku od 6 do 12 lat, uczęszczających do placówek wsparcia dziennego oraz pochodzących z rodzin zastępczych z terenu województwa lubuskiego tj. z Placówki Wsparcia Dziennego „Promyk” w Cybince, Zespołu świetlic przy Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., świetlic środowiskowych w Bytnicy i Budachowie oraz Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Mały Człowiek” w Zielonej Górze.

..
Marzec
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia