Top menu

Obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora

17.07.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pragnie poinformować, że w dniach 6-11 października 2014 roku organizuje obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora .

Uwaga: nowe konkursy!

26.09.2014

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza konkursy z zakresu promocji budownictwa bez barier oraz integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Konkursy przeznaczone są dla samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych, osób prawnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z obszaru województwa lubuskiego.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego „Wykonanie usług cateringowych”

25.09.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 18 września 2014 r., dotyczącego „Wykonania usług cateringowych” informuje, że wybrana została Firma Drzonków Catering Palce lizać Sp. z o.o. ul. Olimpijska 20, Drzonków, 66-004 Racula.

Szczególne wyróżnienie dla ROPS

25.09.2014

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 23 września 2014 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu Kapituła Konkursu ”Lodołamacze 2014” Regionu Wielkopolsko-Lubuskiego przyznała trzecie miejsce w kategorii „Instytucja”  Regionalnemu  Ośrodkowi  Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku”

24.09.2014

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku” z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod hasłem : „Hobby mojej Babci, mojego Dziadka” ogłoszony w ramach obchodów XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora

22.09.2014

Pragniemy poinformować, że w dniu 19 września br. Komisja konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonała rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem: „Hobby mojej Babci, mojego Dziadka” ogłoszonego w ramach obchodów XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora. 

Pomoc finansowa samorządu województwa lubuskiego na dożywianie dzieci w gminach

17.09.2014

W dniu  16 września 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego  przyjął uchwałę  w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację ich zadania w zakresie dożywiania dzieci. Zadanie jest zgodne z kierunkiem I „Programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego”. 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla ofiar przestępstw

17.09.2014

W związku z koniecznością zapewnienia odpowiedniego wsparcia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, uprzejmie informujemy, że osoby te, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

..
Październik
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Multimedia