Top menu

Lubuskie bez barier

Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy

17.10.2014

16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. 

Zaproszenie na konferencję

16.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Telewizją Polską, Odziałem Terenowym w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają na konferencję  „Empowerment - czynnik zmian społecznych”, połączoną z uroczystością wyróżnienia finalistów konkursu „Być blisko- pracownik socjalny 2014 r.” Tutaj cały artykuł.

Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

15.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach 19 – 21 listopada br. organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla 25 uczestników  –  członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.

Rozeznanie potrzeb szkoleniowych z obszaru ustaw o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

09.10.2014

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna realizację szkoleń z zakresu zadań wynikających z 2 ustaw, tj.

  • z art. 183 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.);
  • z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 ze zm.).

Zaproszenie do udziału w warsztatach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

07.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że realizuje projekt pn. „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny wniosków w ramach konkursu pn. „LUBUSZANIN BEZ BARIER”

14.10.2014

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zarządzeniem Nr 20/2014 z dnia 23 września 2014 r. ogłosił konkurs pn. „LUBUSZANIN BEZ BARIER”, którego celem jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, przełamujących bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności, które mogą stać się wzorem postępowania dla wielu osób w całym kraju.

Nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny wniosków w ramach konkursu pn. „LUBUSKIE BEZ BARIER”.

14.10.2014

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zarządzeniem Nr 20/2014 z dnia 23 września 2014 r. ogłosił konkurs pn. „LUBUSKIE BEZ BARIER”, którego celem jest wyłonienie i promowanie najlepiej dostosowanych i dostępnych dla wszystkich, a szczególnie dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością, obiektów i obszarów infrastruktury znajdujących się na obszarze województwa lubuskiego.

„Głusi na wybory – pierwsze w Polsce studio wyborcze osób głuchych i słabosłyszących”

14.10.2014

W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie RES-GEST projektem „Głusi na wybory”, zwracamy się do naszych czytelników z prośbą o zapoznanie i propagowanie oferowanego wsparcia na rzecz osób niesłyszących.

..
Październik
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Multimedia