Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
Stanowisko finansowane z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Powstaje Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych

24.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Wojewódzkiego Programu na rzecz na rzecz Osób Starszych oraz przyjęcia harmonogramu prac.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

17.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
2.  Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko informatyka w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

16.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: stanowisko ds. informatyki
2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2017.

16.01.2017

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup  i dostarczenie  tonerów dla ROPS  w roku 2017. 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego z zakresu polityki społecznej

13.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w dniu 10 stycznia 2017 roku podjął uchwałę nr 161/2131/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych .

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.02.2017r. - 30.06.2017 r.

04.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50 f.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017

03.01.2017

 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017.

Styczeń
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia