Top menu

Lubuskie bez barier

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie metodą seminaryjno-warsztatową pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

29.10.2014

Uprzejmie informujemy, że do udziału w szkoleniu metodą seminaryjno-warsztatową pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, które odbędzie się w dniach 19-21 listopada 2014 r. w Drzonkowie/k. Zielonej Góry zostało zakwalifikowanych 25 osób - przedstawicieli zespołów  interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego.

Nabór do komisji konkursowej

27.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór do komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków PFRON. 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

24.10.2014

Informujemy, że w dniu 24 października 2014 Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wyłoniła 16-osobową grupę roboczą do udziału w warsztatach. 

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

21.10.2014

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie materiałów biurowych

21.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie materiałów biurowych dla ROPS w roku 2014. 

Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy

17.10.2014

16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. 

Zaproszenie na konferencję

16.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Telewizją Polską, Odziałem Terenowym w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają na konferencję  „Empowerment - czynnik zmian społecznych”, połączoną z uroczystością wyróżnienia finalistów konkursu „Być blisko- pracownik socjalny 2014 r.” Tutaj cały artykuł.

Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

15.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach 19 – 21 listopada br. organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla 25 uczestników  –  członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.

..
Listopad
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

Multimedia