Top menu

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

10.02.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2016 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Wydaliśmy już 3000 Lubuskich Kart Dużej Rodziny!

09.02.2016

Uprzejmie informujemy, że do dziś, tj. do 9 lutego 2016 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wystawił 3025 egzemplarzy Lubuskiej Karty Dużej Rodziny.
W dalszym ciągu zapraszamy do składania wniosków na Lubuską Kartę Dużej Rodziny. Jej wzór, regulamin wydawania, listę podmiotów udzielających ulg oraz formularz wniosku można znaleźć po lewej stronie naszego portalu, w zakładce „Lubuska Karta Dużej Rodziny”.

Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownik socjalny na kierunku: praca socjalna z osobami starszymi

05.02.2016

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Inwestycja w poprawę wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny, które rozpocznie się w marcu 2016 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów) i jest skierowane do kadr instytucji pomocy i integracji społecznej w makroregionie opolskim, dolnośląskim, śląskim i lubuskim. 

Rozpoczęcie kolejnego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

03.02.2016

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. informuje, że w dniu 08.02.2016 r. rozpocznie się szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Zakończenie pierwszego szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

03.02.2016

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. – informuje, że w dniu 01.02.2016 r. zakończyło się pierwsze szkolenie dla kandydatów do przysposobienia dziecka organizowane przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp.

Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin - Gorzów Wlkp. i okoliczne gminy

18.01.2016

Uprzejmie informujemy, ze Stowarzyszenie im. Brata Krystyna od stycznia do końca grudnia 2016 roku realizuje na terenie Gorzowa Wlkp. oraz Gmin: Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Bogdaniec projekt na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin. Stowarzyszenie zaprasza do korzystania z poniższej oferty przez podmioty, organizacje, beneficjentów zarówno w Gorzowie jak i w poszczególnych miejscowościach.

Rusza MALUCH 2016

28.12.2015

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczyna edycję programu MALUCH 2016, przeznaczając na jego realizację kwotę 151 mln zł. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu. Ważne, aby cała inwestycja była zrealizowana w 2016 roku.

Mikołajki 2015 r.

14.12.2015

W dniu 11 grudnia 2015 r. od godz. 1100 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował „Mikołajki 2015” -kolejną edycję corocznej imprezy dla dzieci. Gości powitał Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. W uroczystym spotkaniu uczestniczył także Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Sławomir Kulczyński Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

..
Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            

Multimedia