Top menu

Lubuskie bez barier

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w warsztatach „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”

24.10.2014

Informujemy, że w dniu 24 października 2014 Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wyłoniła 16-osobową grupę roboczą do udziału w warsztatach. 

Konkurs ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

21.10.2014

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie materiałów biurowych

21.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie materiałów biurowych dla ROPS w roku 2014. 

Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy

17.10.2014

16 października 2014 roku ruszyła kolejna kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy. Jej celem jest nagłośnienie problemu przemocy wobec dzieci oraz zmiana postaw społecznych, a tym samym obniżenie poziomu agresji i aprobaty dla stosowania przemocy wobec dzieci. 

Zaproszenie na konferencję

16.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim oraz Telewizją Polską, Odziałem Terenowym w Gorzowie Wlkp. serdecznie zapraszają na konferencję  „Empowerment - czynnik zmian społecznych”, połączoną z uroczystością wyróżnienia finalistów konkursu „Być blisko- pracownik socjalny 2014 r.” Tutaj cały artykuł.

Szkolenie dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „PRZEMOC W RODZINIE WOBEC OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

15.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach 19 – 21 listopada br. organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla 25 uczestników  –  członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.

Rozeznanie potrzeb szkoleniowych z obszaru ustaw o pomocy społecznej oraz o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

09.10.2014

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna realizację szkoleń z zakresu zadań wynikających z 2 ustaw, tj.

  • z art. 183 pkt 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.);
  • z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 poz. 182 ze zm.).

Zaproszenie do udziału w warsztatach na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie

07.10.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że realizuje projekt pn. „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

..
Październik
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

Multimedia