Top menu

Zaproszenie do złożenia oferty

27.08.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Obserwatorium Integracji Społecznej w związku z realizacją projektu systemowego „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w ramach działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do składania ofert na „Wykonanie usługi opracowania graficznego, składu oraz wydruku biuletynu i 2 publikacji”.

„Program wyrównywania różnic miedzy regionami II”

29.08.2014

28 sierpnia 2014 roku w siedzibie Lubuskiego Oddziału PFRON w Zielonej Górze podpisana została umowa pomiędzy Województwem Lubuskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację ,,Programu wyrównywanie różnic między regionami II” w obszarze A.

W imieniu Województwa Lubuskiego umowę podpisał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Pan Jakub Piosik.

Nagrodzeni w konkursie "Być blisko" w Warszawie

29.08.2014

27 sierpnia br. laureatka konkursu "Być blisko" Teresa Klapa wraz z podopieczną Anną Krawiec odbyły podróż samolotem do Warszawy. Towarzyszyła im Dominika Konieczna, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu. Wizyta w Warszawie rozpoczęła się od spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z Krystyną Wyrwicką, dyrektorem Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Spotkanie w którym uczestniczyła także Marzena Bartosiewicz, zastępca dyrektora wspomnianego departamentu było okazją do rozmowy nt. pracy socjalnej oraz przedstawienia jak ta praca wygląda w małym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcielu. Pani Krystyna Wyrwicka pogratulowała laureatce konkursu Teresie Klapa oraz Annie Krawiec. Gratulacje odebrała także Dominika Konieczna, za innowacyjne podejście do pracy socjalnej, za zaangażowanie oraz wsparcie jakie daje pracownikom i podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

Uwaga! Zmiana numeru telefonu

27.08.2014

Diecezjalny Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp . informuje, że od dnia 01.08.2014 nastąpiła zmiana numeru telefonu Ośrodka.
Aktualny numer kontaktowy do DOA to 600 988 632

Obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora

17.07.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze pragnie poinformować, że w dniach 6-11 października 2014 roku organizuje obchody XVI Lubuskiego Tygodnia Seniora .

Zapraszamy do wysłuchania reportażu

26.08.2014

26 sierpnia br. o godz. 18:10 na antenie Radia Zachód zostanie wyemitowany reportaż z udziałem Pani Teresy Klapa, laureatki konkursu "Być blisko".   Po emisji reportażu odbędzie się dyskusja nt. pracy socjalnej z udziałem radiosłuchaczy oraz zaproszonych gości: Beaty Kiecana - zastępcy dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Marii Górnej Bobrowskiej - burmistrz Trzciela, Dominiki Koniecznej - kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu oraz laureatki konkursu "Być blisko" Teresy  Klapa.

Pomóżmy Kubie

25.08.2014

Kuba ma 11 lat i mieszka w małej miejscowości Brójce koło Trzciela . 2 lata temu zdiagnozowano u niego genetyczną chorobę Huntingtona. U chłopca postępuje ona w bardzo szybkim tempie. Jeszcze 2 lata temu Kuba był wesołym 9-latkiem, dziś przykuty do łóżka jest zdany tylko na pomoc mamy.

Nie licząc barier i lat tańcem zdobywamy świat „Brazylia to nie tylko piłka”

20.08.2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspierając lokalne inicjatywy, przekazał materiały promocyjne, które zostaną rozdysponowane wśród uczestników II Przeglądu Form Tanecznych Domów Pomocy Społecznej pn. „Nie licząc barier i lat tańcem zdobywamy świat” pod tegorocznym hasłem „Brazylia to nie tylko piłka”.

..
Wrzesień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

 

Multimedia