Top menu

AKTUALNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE: MODEROWANIE I UDZIAŁ W CZTERECH POSIEDZENIACH CZŁONKÓW REGIONALNEGO KOMITETU ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2021 R.

25.01.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem pt. „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”,  współfinansowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działania: 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na zadanie dotyczące moderowania i udziału w czterech posiedzeniach członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego w 2021r.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

20.01.2021

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027.
 W ramach konsultacji online od 19 stycznia do 16 lutego odbędzie się łącznie 16 spotkań – spotkań regionalnych. Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/w-co-zainwestujemy-fundusze-europejskie-rozpoczynamy-konsultacje-umowy-partnerstwa  

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach. Zgłaszanie uwag do Umowy Partnerstwa możliwe będzie do 22 lutego.

Informacja o projekcie realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze

15.01.2021

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie

04.01.2021

Z uwagi na trwającą pandemię, wielu seniorów stanęło przed sporym wyzwaniem, jakim są zakupy przez internet czy komunikacja z osobami bliskimi za pośrednictwem smartfonów, jednak wielu z nich nadal ma problemy z korzystaniem z urządzeń elektronicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współcześnie zmieniającego się świata, Fundacja Digital Poland przygotowała darmową książkę kierowaną do osób starszych pt. ,,Nowoczesny Senior – przewodnik po cyfrowym świecie”. Przewodnik powstał z myślą o wprowadzeniu starszego pokolenia krok po kroku w cyfrową, internetową rzeczywistość.

By nie bać się czerpać z dobrodziejstw cyfrowego świata – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zachęca do korzystania z tej darmowej publikacji.

„Nowoczesny Senior - przewodnik po cyfrowym świecie”  można pobrać bez opłaty ze strony Fundacji Digital Poland pod adresem:

 https://www.digitalpoland.org/publikacje  

lub bezpośrednio, klikając w niniejszy link:

https://www.digitalpoland.org/assets/publications/nowoczesny-senior/nowoczesny-senior-przewodnik-po-cyfrowym-swiecie.pdf

Dotacja celowa pn. „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”

23.12.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 22 grudnia 2020 roku podjął uchwałę nr 158/2099/20 w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”, udzielając dotacji celowej dla Caritas Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze w wysokości 3.000 zł, na realizację zadania pn. . „Pomoc rodzinie w czasie pandemii COVID-19”.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

23.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia  2021 roku .

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2021

23.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2021. Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

24 grudnia 2020 r. – dniem wolnym od pracy w ROPS

22.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje, że 24 grudnia 2020 r. został ustalony dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

W związku z powyższym Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze tego dnia będzie nieczynny.

Przedłużenie terminu szacowania wartości zamówienia.

11.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia