Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia na zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji

30.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny zaprasza do składania wyceny na zakup artykułów biurowych oraz środków do dezynfekcji zgodnie z załącznikiem nr. 1. Wycenę  prosimy nadsyłać w terminie do 04.11.2020 do godz. 12.00 na adres mailowy l.krzyskow@rops.lubuskie.pl . W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego Panem Łukaszem Krzyśków tel. 68 323 19 29.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

27.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż  mebli  biurowych  dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

26.10.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

23.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania kalkulacji kosztów zakupu fachowej literatury dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:

Konkurs Wojewody Lubuskiego - "Społecznik Roku" w pomocy społecznej województwa lubuskiego

23.10.2020

Informujemy, że  Wojewoda Lubuski ogłosił XIX edycję Konkursu - "Społecznik Roku" w pomocy społecznej województwa lubuskiego. Wnioski (z dopiskiem "Społecznik Roku"), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 06 listopada 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku zamieszczonym poniżej.

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Ruszyla_XIX_edycja_Konkursu_SPOLECZNIK_ROKU_w_pomocy_spolecznej_wojewodztwa_lubuskiego/idn:21595.html

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie sprzętu w związku  z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

20.10.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych
 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Lista podmiotów, które otrzymały grant w ramach projektu EGIDA

15.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu EGIDA, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, został zamknięty. W załączeniu publikujemy ostateczny wykaz Grantobiorców.  

Zaproszenie do konsultacji projektu

15.10.2020

Termin konsultacji: do dnia 24 października 2020 r.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt Programu do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, kliknij TUTAJ.

BEZPŁATNE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PROJEKTU STRATEGOR

14.10.2020

Zachęcamy przedstawicieli lubuskich miast i gmin do skorzystania z bezpłatnych usług, które oferuje Projekt STRATEGOR. Uczestnicy szkolenia Projektu STRATEGOR (przedstawiciele miast i gmin) mają zagwarantowane bezpłatne doradztwo specjalistyczne, na każdym poziomie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (opracowanie, monitoring, ewaluacja).

Projekt realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . Z bezpłatnych usług projektowych mogą skorzystać wszystkie lubuskie samorządy, a z doradztwa specjalistycznego – samorządy gminne.

Aby skorzystać z usług doradczych, szczególnie specjalistycznych, należy przystąpić do szkolenia (stacjonarnego lub on – line). Szczegóły na ten temat dostępne są tutaj:  https://www.projektstrategor.pl/ 

Tego typu usługi będą korzystne szczególnie dla tych lubuskich gmin, których strategie podlegały szczegółowej analizie eksperckiej . Spośród 600 wybranych w kraju gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, znalazło się 20 gmin i miast z województwa lubuskiego . Na tej podstawie powstały raporty eksperckie, które posłużyły do wypracowania jednolitych metod i technik postępowania, służących aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS).  

Z usług szkoleniowych skorzystało dotychczas 55% lubuskich samorządów, w tym 52% gmin. Warto skorzystać już dzisiaj, udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu BEZPŁATNE.

W razie pytań lub wątpliwości, należy się kontaktować z Regionalnym Biurem Doradczym Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Gorzowie Wlkp. mailowo:

m.krasowskamarczyk@fundacja-pan.lublin.pl

lubuskie@fundacja-pan.lublin.pl

 lub pod nr telefonu:

doradca specjalistyczny - 609 128 788

doradca regionalny - 503 431 487

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia