Top menu

AKTUALNOŚCI

OFERTA ZRZESZENIA SPORTOWO REHABILITACYJNEGO „START"

14.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” na zadanie pn.: „Podsumowanie sukcesów sportowych zawodników niepełnosprawnych za rok 2019” - o dotację w wysokości 7.000 zł.

OFERTA FUNDACJI WZAJEMNEJ POMOCY ARKA

14.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Fundację Wzajemnej Pomocy Arka na zadanie pn.: „Przez Aktywność do sprawności.” - o dotację w wysokości 7.000 zł.

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”

11.10.2019

Zaproszenie do konsultacji projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku” z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

10.10.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zainaugurowano obchody XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora

09.10.2019

7 października 2019 roku w Lubuskim Teatrze zainaugurowano XXI Lubuski Tydzień Seniora pod honorowym patronatem Pani Elżbiety Anny Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

08.10.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

08.10.2019

Nabór na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw dofinansowań robót budowlanych ze środków PFRON

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko:   Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko do spraw dofinansowań robót budowlanych ze środków PFRON wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Dominika Pacek  zam. w Zielonej Górze.

XXI Lubuski Tydzień Seniora

22.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 7 do 12 października 2019 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXI Lubuski Tydzień Seniora, pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

04.10.2019

Nabór na stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: ds. szkoleń w ramach realizacji projektu  „Partnerstwo dla rodziny”

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: ds. szkoleń w ramach realizacji projektu  „Partnerstwo dla rodziny   wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, został wybrany Pan Krzysztof Łoziński zam. w Zielonej Górze.

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia