Top menu

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera dla pracowników 45+ z instytucji pomocy i integracji społecznej, szczególnie dla pracowników socjalnych

Uprzejmie informujemy, że Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich rozpoczęło rekrutację na II edycję darmowych szkoleń z obsługi komputera  w ramach projektu  „Szkolenia z nowych technologii pracowników 45+ zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pracowników socjalnych”  realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich  zainicjowanego  przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

  Edycja II rozpocznie się w połowie roku 2014.

 W ramach projektu zaplanowano przeszkolenie 6 000 pracowników (niezależnie od zajmowanego stanowiska i poziomu zaawansowania w obsłudze komputera ):
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- jednostek zatrudnienia socjalnego (KIS,CIS),
- Zakładów Aktywności Zawodowej,
- Warsztatów  Terapii Zajęciowej,
- Organizacji pozarządowych działających w sferze pomocy i integracji społecznej z całej Polski w wieku 45+. 

Szkolenia zostaną zorganizowane w 5 obszarach tematycznych na temat: systemów biurowych MS Office, systemów webowych, systemów narzędzi informatycznych (podpis elektroniczny itp.), systemu obiegów dokumentów. Każdy uczestnik weźmie łącznie w 7 szkoleniach i otrzyma certyfikat potwierdzający  uzyskanie kwalifikacji. Każdy uczestnik szkolenia będzie zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich modułach.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - uczestnicy w trakcie szkolenia będą mieli zapewnione wyżywienie (dwie przerwy kawowe i obiad) oraz otrzymają zwrot kosztów dojazdu (do 50 zł za jeden dzień szkolenia). Uczestnicy, którzy będą mieli problem z dojazdem na szkolenie lub z powrotem  będą mogli skorzystać z noclegu. Zakłada się organizację szkoleń w każdym województwie w kilku miejscowościach (byłych miastach wojewódzkich- wykaz miejscowości w załączeniu). 

Szkolenia będą odbywały się w dni robocze.

Rekrutacja prowadzona jest  przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich -informacji udziela:

 Joanna Rohatyńska i Piotr Moździerzewski  -  tel. 22 2370051

Na szkolenia mogą się zgłaszać wszystkie osoby zatrudnione, niezależnie od zajmowanego stanowiska i stopnia zaawansowania w zakresie obsługi sprzętu komputerowego

Dokumenty zgłoszeniowe (formularz, deklaracja, oświadczenie) prosimy przesyłać pocztą na adres:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
Aleje Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Z dopiskiem „Rekrutacja 45+”

Dokumenty do pobrania i więcej  informacji na stronie Centrum oraz w załączeniu:

https://www.crzl.gov.pl/projekty-systemowe-realizowane/pomoc-spoleczna/szkolenia-z-nowych-technologii-pracownikow-45-zatrudnionych-w-instytucjach-pomocy-i-integracji-spolecznej-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-pracownikow-socjalnych

Czerwiec
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia