Top menu

Konkurs dla artystów plastyków przebywających w placówkach systemu pomocy społecznej

Uprzejmie informujemy, że Galeria sztuki współczesnej „Sztuka u seniorów", działająca przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie, organizuje konkurs dla artystów plastyków mieszkających w Domach Pomocy Społecznej, Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, innych placówkach systemu pomocy społecznej oraz uczestniczących w zajęciach Dziennych Domów Pomocy Społecznej.

Galeria „Sztuka u Seniorów” działa już od stycznia 2013 roku. Ideą projektu jest pokazanie, że artyści działają również w różnego typu placówkach Pomocy Społecznej w Polsce. Organizatorzy konkursu chcą w ten sposób dać im możliwość prezentacji swojego talentu i dorobku twórczego.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela opiekun Galerii Konrad Prośniak,
Galeria „Sztuka u Seniorów”
Dom Pomocy Społecznej
ul. Praska 25
30-329 Kraków.
tel. 12 266 03 64; 502 658 263
http://www.dpspraska.pl/pages/read/7.html
terapia@dpspraska.pl

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia