Top menu

NABÓR NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA NOWĄ 4-LETNIĄ KADENCJĘ

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady. 

Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Rady mają organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Województwa Lubuskiego oraz wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy). Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające: nazwę i adres podmiotu zgłaszającego oraz dane osobowe kandydata w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opis dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

W załączeniu treść ogłoszenia opublikowanego w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia