Top menu

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zorganizowanie kompleksowego szkolenia metodą  seminaryjno-warsztatową dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Usługa jest współfinansowana ze środków budżetu państwa na realizację zadania określonego w art. 6 ust.6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn. zm.) tj. na organizację szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

  • Opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.
  • Kalkulację kosztów prosimy sporządzić na załączniku nr 2 – z podaniem cen netto oraz  brutto na jednego uczestnika.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wstępnej kalkulacji kosztów wyłącznie w wersji elektronicznej do 25.09.2015 roku do godz. 15.30 na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl . Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 68 323 18 87.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca planowanej usługi zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm.).

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia