Top menu

Oferta na zakup i dostarczenie tabletów dla ROPS w roku 2015

Oferta na zakup i dostarczenie tabletów dla ROPS w roku 2015 - nagrody rzeczowe za udział w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Mój świat za wiele lat czyli… jakim będę Seniorem”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej w związku z organizacją konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego pod hasłem „Mój świat za wiele lat czyli… jakim będę Seniorem” planuje zakupić nagrody dla uczestników konkursu.

W związku z powyższym zapraszamy do składania ofert na zadanie pn. zakup  i dostawa tabletów Lenovo. Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w załączeniu).  

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu w terminie do dnia 22 września 2015 r., do godz. 14:00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,65-042 Zielona Góra lub na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

Luty
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Multimedia