Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie została wybrana żadna osoba.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko: Inspektora w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze oferty pracy złożyło 5 kandydatek. Wszystkie kandydatki spełniły wymagania formalne. Na rozmowę kwalifikacyjną zostało zaproszonych 5 kandydatek, stawiły się 3 kandydatki z którymi  przeprowadzono  rozmowę kwalifikacyjną. Żadna Kandydatka nie spełniła oczekiwań związanych z koniecznymi do realizowania zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Multimedia