Top menu

Zapraszamy na wizytę studyjną do Byczyny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w dniach 20-21 czerwca 2017r. zaprasza na dwudniową wizytę studyjną do Byczyny. Uczestnicy wizyty będą mieli okazję odwiedzić liczne spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej jak również poznać system wsparcia ekonomii społecznej w Mieście Częstochowa.

Wizyta ma na celu wymianę informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami. Odwiedziny mają przyczynić się do implementowania dobrych, sprawdzonych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej z wizytowanych miejsc w województwie lubuskim.

W wyjeździe mogą wziąć udział pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i integracji społecznej z terenu województwa lubuskiego.

Szczegółowy program wizyty oraz informacje kogo odwiedzamy znajdują się tutaj

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

Multimedia