Top menu

Wojewódzka Konferencja na Temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej serdecznie zaprasza do udziału w Wojewódzkiej Konferencji na Temat Strategii Rozwiązywania Problemu Uzależnień.

Konferencja odbędzie się w dniu 29 maja 2018 r. w Zielonej Górze , zaś adresatami konferencji są przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty z województwa lubuskiego.

Podczas spotkania chcemy skoncentrować się przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania narkomanii, skutecznym planowaniu i budowaniu strategii przeciwdziałania narkomanii w regionie oraz możliwościach usprawnienia systemu współpracy między adresatami konferencji.

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju programów profilaktycznych, edukacyjnych, programów redukcji szkód i systemu oceny zjawiska narkomanii oraz zacieśnienia współpracy w tym zakresie pomiędzy uczestnikami konferencji.

Konferencja odbędzie się w Sali Sejmiku Województwa Lubuskiego (ul Podgórna 7 w Zielonej Górze). W załączeniu przekazujemy program ramowy konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 21 maja 2018r. na adres rekrutacja3@politykanarkotykowa.com . Uprzejmie informujemy, że po zakończeniu rejestracji uczestników zostaną przesłane Państwu potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w konferencji, zawierające informacje organizacyjne.

Serdecznie zapraszamy!

  

Styczeń
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia