Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Znamy nazwiska finalistów konkursu Być blisko - zwykli, Niezwykli ludzie

02.07.2015

Znamy nazwiska 6 finalistów konkursu  Być blisko - zwykli, Niezwykli ludzie. To osoby, które same  kiedyś korzystały z pomocy społecznej, teraz niosą pomoc innym.
Dnia 1 lipca 2015 r. r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej na potrzeby konkursu „Być Blisko – zwykli, Niezwykli ludzie”. W terminie od 18 maja do 22 czerwca br. do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęło 27 formularzy konkursowych.

Zakończył się cykl wykładów dla osób zainteresowanych adopcją

29.06.2015

Wykłady poprowadzili specjaliści z Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. i Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, którzy przybliżyli uczestnikom spotkań tematykę adopcji, w tym między innymi warunki formalne, niezbędne do spełnienia przez kandydatów do przysposobienia dziecka oraz procedury kwalifikacyjne i adopcyjne prowadzone w ośrodkach adopcyjnych.

Kursy na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze

22.06.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z otrzymaną dotacją ze środków Wojewody Lubuskiego, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. realizować będzie działania skierowane do osób niesamodzielnych i zależnych w ich miejscu zamieszkania, którzy z różnych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, tj. osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych czy niezaradnych życiowo, poprzez organizację 5 Kursów na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze.

Apel gdański. O godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce

16.06.2015

20 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się ogólnokrajowa debata "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio". Uczestnicy wystosowali do parlamentarzystów, rządu, samorządu i administracji publicznej apel o wprowadzenie w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Pełny tekst Apelu tutaj

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dofinansowany w ramach konkursu MPiPS

12.06.2015

Z satysfakcją informujemy, że projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. „Moc jest w nas – lubuskie dzieci przeciwko przemocy w rodzinie” został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dofinansowaniem w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015.

Szczegóły konkursu oraz pełną listę wyróżnionych projektów można znaleźć na stronie MPiPS.

Cykl audycji i reportaży w Radio Zachód

10.06.2015

W ramach rozpoczętej kampanii Być Blisko - zwykli, Niezwykli Ludzie"  na antenie Radia Zachód emitowany jest cykl audycji i reportaży radiowych wraz z konkursami edukacyjnymi poruszającymi interesujące zagadnienia społeczne. 
W audycjach chcemy zwrócić uwagę na ludzi, którzy w wyniku udzielonego wsparcia przez pracowników socjalnych, wyszli z systemu pomocy i zaczęli działać na rzecz innych potrzebujących.

Wyniki I Otwartego Konkursu Ofert z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

09.06.2015

W dniu 9 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków PFRON. Poniżej przedstawiamy wykaz zadań publicznych, które zostaną dofinansowane przez Województwo Lubuskie.

W Krośnie Odrzańskim odbył się kolejny wykład dla osób zainteresowanych adopcją

09.06.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim odbył się kolejny wykład dla osób zainteresowanych adopcją. 

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia