Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

19 września 2015 r. - Dzień Otwarty w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

14.09.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza 19 września 2015 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 na Dzień Otwarty dla wszystkich zainteresowanych adopcją dziecka.
Podczas Dnia Otwartego osoby rozważające adopcję dziecka będą mogły zapoznać się z procedurą adopcyjną, poznać kadrę ośrodka oraz porozmawiać z pedagogami i psychologami

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ADOPCJĄ ORAZ NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY Z OŚRODKIEM ADOPCYJNYM

Kontakt: 
Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Łokietka 22, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95/7390-314, 95/7390-387, e-mail: m.bialowas@rops.lubuskie.pl  

Konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w POPŻ 2016

10.09.2015

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) , Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2015 r. rozpocznie się, na podstawie ogłoszenia o konkursie umieszczonego na swojej stronie internetowej, nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym.

Impreza edukacyjno -rekreacyjna „Moc jest w nas”- Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie

07.09.2015

W dniu 05 września br. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbyła się impreza edukacyjno – rekreacyjna w ramach projektu pn. „Moc jest w nas” - Lubuskie dzieci przeciw przemocy w rodzinie. Projekt został dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Elżbiety Anny Polak Marszałka Województwa Lubuskiego i otrzymał patronat Radia Zielona Góra.

PIERWSZY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ!

01.09.2015

31 sierpnia 2015 roku w Szprotawie została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia i działania Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Kwalifikacja dzieci do przysposobienia – spotkanie z przedstawicielami placówek

26.08.2015

Uprzejmie informujemy, że 26 sierpnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucyjnej pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej z terenu działania Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

10.08.2015

W dniu 07 sierpnia br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze dokonali przekazania w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej  Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6 S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowizna została przyjęta przez insp. Sebastiana Banaszaka I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.

REKRUTACJA do OHP – oferta dla młodzieży w wieku 15-18 lat

06.08.2015

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór młodych osób w wieku 15-18 lat do jednostek, w których będą mieli możliwość bezpłatnego ukończenia szkoły, zdobycia zawodu, uczestnictwa w wielu przedsięwzięciach opiekuńczo-wychowawczych czy kursach zawodowych. Gwarantujemy bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników OHP wraz z całodobową opieką wychowawców. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP www.lubuska.ohp.pl w zakładce REKRUTACJA.

Ruszył portal wspierający współpracę międzysektorową

29.07.2015

W ramach projektu realizowanego przez Fundację CSR Profit „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, dofinansowanego ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, powstał portal:
PartnerstwaLokalne.pl

Listopad
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia