Top menu

2015

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

29.12.2014

W dniu 23 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej .
Działania z niego wynikające mają na celu podejmowanie przedsięwzięć instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów mieszkańców województwa lubuskiego - szczególnie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - mających za zadanie zapewniać im odpowiednie wsparcie umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz godne warunki życia.

Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia