Top menu

Lubuskie na rzecz rodzin

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny.

Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum zgodnie z podziałem terytorialnym:

a)  Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Zielonej Górze obejmuje wsparciem powiaty zielonogórski (w tym Miasto Zielona Góra), świebodziński, międzyrzecki, sulęciński, słubicki, gorzowski (w tym Miasto Gorzów Wlkp.) oraz strzelecko-drezdenecki;

b)  Fundacja na rzecz Collegium Polonicum obejmuje wsparciem powiaty krośnieński, żarski, żagański, wschowski i nowosolski.

W odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie dotyczące kompleksowego wsparcia rodziny (biologicznej, adopcyjnej i zastępczej) w zakresie prawidłowego kształtowaniem więzi rodzinnych, celem ochrony zarówno rodziny, jako podstawowej komórki społecznej, jak i dzieci, celem projektu będzie zapewnienie mieszkańcom dostępu do specjalistycznego wsparcia w tym obszarze to jest m.in. terapia rodziny, wsparcie psychologiczne, zajęcia typu socjoterapeutycznego, integracja sensoryczna, arteterapia, warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty dla rodziców, szkoła dla rodziców i wychowawców. Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie horyzontalno-wertykalnego systemu wsparcia, zarówno na poziomie realizatorów usług, jak i ich odbiorców, bazującego docelowo na minimum 10 punktach wsparcia w powiatach województwa oraz 2 Centrach Wsparcia Rodziny.

Projekt skierowany jest do członków rodzin biologicznych, zastępczych oraz adopcyjnych (w tym pre/przed i postadopcyjnych) oraz ich otoczenia co należy rozumieć jako: rodziny zastępcze i kandydatów na rodziny zastępcze (z możliwością wsparcia dzieci przebywających w pieczy instytucjonalnej), rodziny (naturalne, zastępcze i adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, jak i kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin. Wsparciem w projekcie objętych zostanie minimum 2 205 osób.

Całkowita wartość projektu: 32 823 529,42 zł

Wartość dofinansowania z UE: 27 900 00,00 zł

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia