Top menu

"Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny.

22.07.2020

Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny

projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 30.06.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 2 887 978,72 zł

Wartość dofinansowania: 2 639 222,40 zł

Celem projektu jest zapewnienie osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego wsparcia poprzez świadczenie w trzech poradniach, zlokalizowanych w Świebodzinie (powiaty świebodziński i międzyrzecki), Słubicach (powiaty słubicki i sulęciński) i Strzelcach Krajeńskich (powiaty gorzowski i strzelecko-drezdenecki),  usług psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, terapii uzależnień, poradnictwa prawnego, szkoły dla rodziców i wychowawców oraz wsparcia psychologicznego. Dodatkowo wsparciem objęte zostaną osoby z powiatu zielonogórskiego i Miasta Gorzów Wielkopolski oraz mieszkańcy Ukrainy, którzy po 24.02.2022 r. opuściły państwo na skutek inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej.

Projekt przeznaczony jest dla 460 osób, w tym minimum 200 rodzin, w podziale na 200 kobiet i 100 mężczyzn oraz 160 osób, które opuściły Ukrainę.  50% osób, które otrzymają wsparcie, będzie pochodziło z terenów wiejskich.

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Świadczone wsparcie jest bezpłatne.

Kontakty do poradni:

  1. Świebodzin – ul. Okrężna 3, koordynator pracy poradni: Daniel Dubiniec, tel. 571 485 345, mail d.dubiniec@rops.lubuskie.pl
  2. Słubice – ul. Sienkiewicza 28, koordynator pracy poradni: Amelia Szołtun, tel. 571 485 220, mail a.szoltun@rops.lubuskie.pl
  3. Strzelce Krajeńskie – ul. Wyzwolenia 4, koordynator pracy poradni: Marta Kaczmarek, tel. 500 794 536, mail m.kaczmarek@rops.lubuskie.pl  
Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia