Top menu

Kontakt

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

         

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu 

Numer pokoju

e-mail

Jakub Piosik

Dyrektor

 

10

 

Stanisław Domasz-Domaszewicz

Zastępca Dyrektora

 

10

         

Janina Brandt

Kancelaria i sekretariat

68 3231880

10

 

ROPS. II. WYDZIAŁ FINANSÓW

 

Katarzyna Tatarynowicz

Główna księgowa

68 3231883

5

         

Emilia Krajewska

Stanowisko ds. płac

68 3231883

5

Barbara Koprowska

podinspektor Wydziału Finansów

68 3231883

5

                   

Emilia Nita

Stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

68 3231883

5

Agnieszka Trubiłowicz

Stanowisko ds. admin.-księgowych i budżetu

68 3231883

5

ROPS. III.  ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH

Kamila Górna

Inspektor - koordynator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym projekt pn. "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

68 3231887

6

Agata Dorocka

Główny specjalista Projekt pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna"

68 3231887

6

Karina Habelska

Główny specjalista Projekt pn. "Kooperacja efektywna i skuteczna"

68 3231887

6

Weronika Górnicka

Inspektor - koordynator projektu pn. "Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny"

68 3231887

6

Izabella Sinicka

Główny specjalista Projekt pn. "Partnerstwo dla rodziny"

68 3231926

7

ROPS.IV.  WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         

Magda Mierzejewska

Kierownik Wydziału

68 3231925

2

Monika Mroziuk

Główny specjalista - ZAZy

68 3231925

2

Dominika Pacek

Inspektor - roboty budowlane

68 3231924

2

Milena Malinowska

Podinspektor - organizacje pozarządowe

68 3231924

2

         

ROPS.V. WYDZIAŁ KOORDYNACJI EKONOMII SPOŁECZNEJ

Agnieszka Krzaczkowska

Kierownik

68 3231927

8

Katarzyna Jedynak

Główny specjalista

68 3231926

7

e-mail

         

Aleksandra Ciszewska

Główny specjalista

68 3231926

7

e-mail

Małgorzata Strugielska

Główny specjalista

68 3231926

7

e-mail

Joanna Frątczak-Muller

Główny Specjalista

68 3231927

8

e-mail

Dorota Kołkowska

Główny specjalista

68 3231926

7

e-mail

         
         

ROPS.VI. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Anna Sygutowska

Kierownik Wydziału

68 3231888

17

e-mail

Magdalena Rubaszewska

Główny specjalista

68 3231885

17

e-mail

Beata Kiecana

Inspektor

68 3231888

17

e-mail

Monika Kowalska

Inspektor

68 3231885

17

e-mail

Marta Kusz

Inspektor

68 3231888

17

e-mail

ROPS.VII. OŚRODEK ADOPCYJNY W ZIELONEJ GÓRZE

Julia Grabiec

Kierownik Ośrodka, psycholog

68 3231928, 68 3231889

14

e-mail

Marta Szalińska

pedagog

68 3231929

12

e-mail

Anna Orzeł-Skoczylas

pedagog

68 3231929

12

e-mail

Dorota Darowska

pedagog

68 3231929

12

e-mail

Łukasz Krzyśków

pedagog

68 3231929

12

e-mail

Joanna Plucha-Zygadło

psycholog

68 3231928

14

e-mail

Iwona Sławińska

psycholog

68 3231928

14

e-mail

Hanna Danak

psycholog

68 3231928

14

e-mail

         

 

ROPS.VIII. OŚRODEK ADOPCYJNY W GORZOWIE WLKP.

Magdalena Białowąs

Kierownik Ośrodka

957390387

ul. Kosynierów Gdyńskich 50F
66-400 Gorzów Wlkp

e-mail

oa.gorzow@rops.lubuskie.pl

Iwona Hincyngier

Psycholog

95 7259965

 

e-mail

Joanna Zając

Pedagog

95 7259965

 

Ewa Jachimowska

Pedagog

95 7176723

 

e-mail

Magdalena Gąsiorowska-Mazurak

Psycholog

95 7259965

 

e-mail

Monika Pietrzak

Pedagog

95 7259965

 

e-mail

Jowita Marzec

Psycholog

95 7259965

 

e-mail

         

ROPS.XI

 

 

 

 

Barbara Redmer

Samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

68 3231886

5

e-mail

         

PORADNIE Z PROJEKTU „OTWÓRZ SIĘ NA "(PO)MOC PUNKTY INTERDYSCYPLINARNEGO WSPARCIA"

Marta Kaczmarek

Koordynator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

500 794 536

Poradnia w  Strzelcach Krajeńskich,
ul. Wyzwolenia 4

e-mail

Amelia Szołtun

Koordynator  pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

571 485 220

Poradnia w Słubicach, ul. Sienkiewicza 28

e-mail

Daniel Dubiniec

Koordynator  pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

571 485 345

Poradnia w Świebodzinie,
ul. Okrężna 3

e-mail

         
Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia