Top menu

Kontakt

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

         

Imię i nazwisko

Stanowisko

Numer telefonu 

Numer pokoju

e-mail

Jakub Piosik

Dyrektor

 

10

j.piosik@rops.lubuskie.pl

Stanisław Domasz-Domaszewicz

Zastępca Dyrektora

 

10

s.domasz-domaszewicz@rops.lubuskie.pl

         

Sylwia Nowak

Kancelaria i sekretariat

68 3231880

10

sekretariat@rops.lubuskie.pl

 

ROPS. II. WYDZIAŁ FINANSÓW

 

Katarzyna Tatarynowicz

główna księgowa

68 3231883

5

k.tatarynowicz@rops.lubuskie.pl

         

Emilia Krajewska

stanowisko ds. płac

68 3231883

5

e.krajewska@rops.lubuskie.pl

Izabela Flögel

stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

68 3231883

5

i.flogel@rops.lubuskie.pl

Emilia Nita

stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

68 3231883

5

e.nita@rops.lubuskie.pl

Agnieszka Trubiłowicz

stanowisko ds. admin.-księgowych i budżetu

68 3231883

5

a.trubilowicz@rops.lubuskie.pl

ROPS. III.  ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH - "LUBUSKIE NA RZECZ RODZIN"

Weronika Górnicka

kierownik Projektu

68 3231887

6

w.gornicka@rops.lubuskie.pl

Agata Dorocka

główny specjalista-projektant wsparcia

68 3231887

6

a.dorocka@rops.lubuskie.pl

Kamila Górna

główny specjalista-punkt wsparcia w Zielonej Górze

68 3231887

6

k.gorna@rops.lubuskie.pl

Daniel Dubiniec

główny specjalista-punkt wsparcia w Świebodzinie

571 485 345

Poradnia w Świebodzinie,
ul. Okrężna 3

d.dubiniec@rops.lubuskie.pl

Marta Kaczmarek

główny specjalista-punkt wsparcia w Strzelcach Krajeńskich

500 794 536

Poradnia w  Strzelcach Krajeńskich,
ul. Wyzwolenia 4

m.kaczmarek@rops.lubuskie.pl

Amelia Szołtun

główny specjalista-punkt wsparcia w Słubicach

571 485 220

Poradnia w Słubicach, ul. Kilińskiego 9Ł

a.szoltun@rops.lubuskie.pl

ROPS.IV.  WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         

Magda Mierzejewska

kierownik Wydziału

68 3231925

2

m.mierzejewska@rops.lubuskie.pl

Monika Mroziuk

główny specjalista - ZAZy

68 3231925

2

m.mroziuk@rops.lubuskie.pl

Michał Nowakowski

inspektor - roboty budowlane

68 3231924

2

m.nowakowski@rops.lubuskie.pl

Milena Malinowska

inspektor - organizacje pozarządowe

68 3231924

2

m.malinowska@rops.lubuskie.pl

         

ROPS.V. WYDZIAŁ KOORDYNACJI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Agnieszka Krzaczkowska

kierownik Wydziału

68 3231927

8

a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl

Katarzyna Jedynak

główny specjalista

68 3231926

7

k.jedynak@rops.lubuskie.pl

Karina Habelska

główny specjalista

68 3231887

6

k.habelska@rops.lubuskie.pl

Aleksandra Ciszewska

główny specjalista

68 3231926

7

a.ciszewska@rops.lubuskie.pl

Małgorzata Strugielska

główny specjalista

68 3231926

7

m.strugielska@rops.lubuskie.pl

Joanna Frątczak-Muller

główny Specjalista

68 3231927

8

j.fratczak-muller@rops.lubuskie.pl

Dorota Kołkowska

główny specjalista

68 3231926

7

d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

Izabella Sinicka

główny specjalista

68 3231926

7

i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Jagoda Dąbrowska

podinspektor

68 3231926

7

j.dabrowska@rops.lubuskie.pl

ROPS.VI. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ  

Anna Sygutowska

kierownik Wydziału

68 3231888

17

a.sygutowska@rops.lubuskie.pl

Magdalena Rubaszewska

główny specjalista

68 3231885

17

m.rubaszewska@rops.lubuskie.pl

Magdalena Bugaj

inspektor

683231888

17

m.bugaj@rops.lubuskie.pl

Monika Kowalska

inspektor

68 3231888

17

m.kowalska@rops.lubuskie.pl

Marlena Szajkowska

inspektor

68 3231888

17

m.szajkowska@rops.lubuskie.pl

ROPS.VII. OŚRODEK ADOPCYJNY W ZIELONEJ GÓRZE

Julia Grabiec

kierownik Ośrodka, psycholog

68 3231928, 68 3231889

14

j.grabiec@rops.lubuskie.pl

Marta Szalińska

pedagog

68 3231929

12

m.szalinska@rops.lubuskie.pl

Anna Orzeł-Skoczylas

pedagog

68 3231929

12

a.orzel-skoczylas@rops.lubuskie.pl

Dorota Darowska

pedagog

68 3231929

12

d.darowska@rops.lubuskie.pl

Joanna Rudzińska

pedagog

68 3231929

12

j.rudzinska@rops.lubuskie.pl

Hanna Danak

psycholog

68 3231928

14

h.danak@rops.lubuskie.pl

Iwona Sławińska

psycholog

68 3231928

14

i.slawinska@rops.lubuskie.pl

         
         

 

ROPS.VIII. OŚRODEK ADOPCYJNY W GORZOWIE WLKP.

Magdalena Białowąs

kierownik Ośrodka

957390387

ul. Kosynierów Gdyńskich 50F
66-400 Gorzów Wlkp

oa.gorzow@rops.lubuskie.pl

Iwona Hincyngier

psycholog

95 7259965

 

i.hincyngier@rops.lubuskie.pl

Joanna Zając

pedagog

95 7259965

 

j.zajac@rops.lubuskie.pl

Ewa Jachimowska

pedagog

95 7176723

 

e.jachimowska@rops.lubuskie.pl

Magdalena Gąsiorowska-Mazurak

psycholog

95 7259965

 

m.gasiorowska-mazurek@rops.lubuskie.pl

Monika Pietrzak

pedagog

95 7259965

 

m.pietrzak@rops.lubuskie.pl

Jowita Marzec

psycholog

95 7259965

 

j.marzec@rops.lubuskie.pl

         

ROPS.XI

 

 

 

 

Barbara Redmer

samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń

68 3231886

5

b.redmer@rops.lubuskie.pl

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia