Top menu

Kolejne porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne w 2016r. na terenie woj. lubuskiego

Uprzejmie informujemy, że dniu 11 grudnia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostało podpisane kolejne na 2016 rok porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. W szczególności porozumienie dotyczy działania terytorialnego ośrodków adopcyjnych i zasad współpracy na terenie województwa.

Funkcjonujące trzy ośrodki adopcyjne, tj. jeden niepubliczny prowadzony przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” i dwa publiczne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ustaliły wspólnie, że w 2016 roku sprawy dotyczące zawiadomień o możliwości zakwalifikowania dziecka do przysposobienia będą załatwiane w ramach przepisów prawa i zgodnie z poniższymi ustaleniami:

1)   Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze załatwia zawiadomienia wpływające z terenu powiatu krośnieńskiego, nowosolskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego i miasta Zielonej Góry,

2)   Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. załatwia zawiadomienia wpływające z terenu powiatu, gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego i miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

3)   Ośrodek Adopcyjny "Żar" w Żarach załatwia zawiadomienia wpływające z terenu powiatu żagańskiego i żarskiego.

Ponadto Ośrodki Adopcyjne ustaliły, że:

1)  kwalifikują dzieci do przysposobienia i prowadzą procedury adopcyjne dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie danego powiatu,

2)  biorą udział w posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej na terenie danego powiatu,

3)  udzielają pomocy pedagogicznej, psychologicznej i z zakresu prawa rodzinnego rodzinom naturalnym dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia przebywającego w pieczy zastępczej na terenie danego powiatu,

4)  prowadzą szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, skierowanych przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z terenu danego powiatu,

5)  prowadzą szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego z terenu danego powiatu.

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia