Top menu

Wykonanie usługi cateringowej dla 130 osób

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej w ramach kampanii „Dopalacze…jeden dzień…jeden wybór…jedno życie organizuje konferencję i zaprasza do składania ofert na zadanie pn. wykonanie usługi cateringowej dla 130 osób.

Zakres zadań, który należy przedstawić w ofercie zawarty jest w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część projektu umowy (w załączeniu).

Propozycję wykonania usługi należy złożyć na formularzu odpowiedzi ofertowej (w załączeniu) w terminie do dnia 9 listopada 2015 r., do godz. 14:30  w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36,65-042 Zielona Góra lub na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia