Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych.
Oferowane artykuły biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36, wg. załącznika nr 2.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Oferta winna być złożona na załączniku nr 1 w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na artykuły biurowe - stanowiący załącznik nr 2, wyłącznie drogą elektroniczną na adres:

m.mroziuk@rops.lubuskie.pl

Termin nadsyłania ofert – do dnia 28 października 2015 r., do godziny 15:00.

Oferty nadesłane po terminie nie będą poddane ocenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. 68 32 31 925.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze,
 Al. Niepodległości nr 36.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zamówienia na zakup artykułów biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia