Top menu

Gratulacje dla nowych Dyrektorów

Uprzejmie informujemy, że nowym Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze została Pani Agnieszka Krzaczkowska, która do tej pory z sukcesami kierowała Wydziałem Rozwoju Ekonomii Społecznej (obecnie Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego). Dotychczasowy Dyrektor Pan Jakub Piosik został Dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zastępcą Dyrektora został Pan Tomasz Wróblewski, który przez wiele lat stał na czele Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz pełnił funkcję Sekretarza Województwa.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia