Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko kierownika Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Julia Grabiec.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko kierownika  Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, oferty pracy złożyły 4 kandydatki, które spełniły wymagania formalne. Kandydatki zostały zaproszone  na rozmowę kwalifikacyjną.  

Pani Julia Grabiec wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem kierownika Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia