Top menu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Stanowisko: Główny specjalista

Charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze ekonomii społecznej w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Główny specjalista, charakter stanowiska: specjalista ds. włączenia społecznego w obszarze ekonomii społecznej w projekcie „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” została wybrana Pani Lidia Rusińska zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

  W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która spełniła  wymagania formalne. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Lidia Rusińska  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań
w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia