Top menu

Informacja o wyborze Wykonawcy – sprzątnie i utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz oceny ofert  złożonych w niniejszym zapytaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Nazwa podmiotu: Spółdzielnia Socjalna „EKO-DOM”

Siedziba: 66-300 Międzyrzecz, Kaława 72

Zielona Góra, 02.01.2023

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia