Top menu

Informacja o wynikach naboru

Stanowisko: Podinspektor  

Charakter stanowiska:   stanowisko ds. badań i analiz w projekcie Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego”

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor, charakter stanowiska: stanowisko ds.badań i analiz   nie została wybrana żadna osoba.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyła 1 kandydatka, która nie spełniła  wymagań formalnych.

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia