Top menu

NABÓR NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku ze zbliżającym się końcem kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady.

Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka Wojewódzkiej Rady mają organizacje pozarządowe i fundacje, działające na terenie Województwa Lubuskiego oraz wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy). Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające: nazwę i adres podmiotu zgłaszającego oraz dane osobowe kandydata w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opis dotychczasowej pracy zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 w terminie do 10 grudnia 2023 roku.

W załączeniu treść ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia