Top menu

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2024-2030

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  na lata 2024-2030.

Elektroniczna wersja projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  na lata 2024-2030 została zamieszczona poniżej. Dokument ten znajduje się również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze pod adresem: 

https://bip.lubuskie.pl/503/Projekty_-_konsultacje_spoleczne/  

Termin i forma składania uwag

Opinie i uwagi można składać w terminie od 5 do 11 czerwca 2024 r. za pomocą formularza konsultacyjnego. Uwagi, postulaty, propozycje należy złożyć
na dostępnym poniżej formularzu. Formularz konsultacyjny można złożyć drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl . O terminowym złożeniu uwag decyduje data wpływu formularza. Formularze złożone po 11 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia