Top menu

Ponowne zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , informuje iż z uwagi na wprowadzenie zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) anulowane zostało zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny ogłoszone dnia 29.01.2024 r. W związku z powyższym  ponownie zapraszamy do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny.

Działanie realizowane w ramach projektu „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny.

  1. Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1
  2. Kod CPV – 85121270-6
  3. Miejsce realizacji usługi: zgodnie z OPZ.
  4. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 7 lutego 2024 r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl.
  5. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.
Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia