Top menu

Rozmowy polsko – niemieckie. Nowy projekt na rzecz zrównoważonych środowisk życia i pracy osób starszych.

22 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Urzędników Samorządu Województwa z przedstawicielami Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Brandenburskiego Uniwersytetu w Cottbus.

Rozmawiano o projekcie „Peryferyjny Eksperyment Wiekowy”, który realizowany jest przez stowarzyszenie Der Deutsch-Polnische Gesundheits- und Sozialberband oraz Brandenburgische Technische Uniwersität Cottbus-Senftenberg. Dotyczy on innowacji społeczno – technicznych, społeczno – ekologicznych i społeczno – przestrzennych. Celem jest nie tylko zapewnienie partycypacji społecznej, ale w szczególności należy pracować i badać istotne regionalne tematy pracy socjalnej, gerontologii i rozwoju regionalnego.  

Sojusz transferowy, z siedzibą na Brandenburskim Uniwersytecie Technologicznym w Cottbus-Senftenberg (BTU) i Katolickim Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Berlinie, ma na celu poprawę jakości życia osób starszych ma peryferyjnym obszarze pogranicza niemiecko – polskiego poprzez transfer pomysłów, które opracowane są wspólnie z podmiotami społeczeństwa obywatelskiego.

Stronę niemiecką reprezentowali m.in. prof. dr. Alexandra Retkowski z Brandenburgische Technische Uniwersität Cottbus-Senftenberg  wraz z kadrą projektu oraz Enrico Triebel i Christian Lombardt  z Zarządu Stowarzyszenia.

Ze strony polskiej udział wzięli przedstawiciele UMWL: Departamentu Ochrony Zdrowia, Biura Współpracy Zagranicznej, Departamentu Infrastruktury Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz radna województwa lubuskiego Anna Chinalska, przewodnicząca sejmikowej Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych  oraz Andrzej Lambryczak  jako przedstawiciel Rady Seniorów.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia