Top menu

Spotkanie informacyjne z obszaru wspierania osób z niepełnosprawnościami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Fundacją BawMy w Bobrowicach w ramach projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące tematyki osób z niepełnosprawnościami, które odbędzie się 12.12.2023 r.  godz. 10:00 – 14:00 w Kompleksie Wypoczynkowym Kołatka/ Bobrowice .

Spotkanie będzie koncentrowało się na tematyce związanej z możliwymi formami wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, pozyskiwaniem dofinasowania ze środków PFRON i NFZ  oraz współpracą międzyinstytucjonalną – program w załączeniu .

Zapraszamy przedstawicieli instytucji i NGO wspierających osoby z niepełnosprawnościami.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu  prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line w terminie do piątku, 8 grudnia 2023 r.

https://forms.gle/LEyk8bkzvD8LLAHK6

Ze względu na możliwość udziału w spotkaniu ograniczonej liczby uczestników, o zakwalifikowaniu zgłoszonych kandydatów będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc zgłosić można maksymalnie 2 osoby z danej instytucji.
W przypadku dużego zainteresowania organizator zakwalifikuje po jednej osobie z instytucji.

Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi na spotkanie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia