Top menu

Wydłużenie terminu oszacowanie - Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego wraz z dostawą

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów zamówienia pn.: Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego wraz z dostawą

  1. Przedmiot zamówienia – załącznik nr 1
  2. Miejsce realizacji usługi: zgodnie z OPZ.
  3. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 14 czerwca 2024 r. na adres e-mail: w.gornicka@rops.lubuskie.pl
  4. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.
  5. Osoba do kontaktu: Weronika Górnicka tel.: 68 323 18 87
Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia