Top menu

Zaproszenie do oszacowania zamówienia

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Stacjonarne przeszkolenie grupy maksymalnie 15 osób w Gorzowie Wielkopolskim nadające uprawnienia realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

  1. Przedmiot zamówienia – Załącznik nr 1 - Opie przedmiotu zamówienia(OPZ)
  2. Kod CPV – 80510000-2
  3. Miejsce realizacji usługi: zgodnie z OPZ.
  4. Zapraszamy do przedstawienia oszacowanych kosztów i przesłania formularza (Załącznik  nr 2)  wyłącznie w wersji elektronicznej do dnia 22 marca 2024 r. na adres e-mail: k.gorna@rops.lubuskie.pl .
  5. Przesłane oszacowanie nie jest wiążące dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do udzielenia zamówienia.
Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia