Top menu

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-003/17 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych,  którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka poniżej 5 tys. ludności  zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów.
 

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych  planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców. 
Wnioski o dofinansowanie projektu będą przyjmowane do dnia 13.11.2017 r. 
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.01.00-ip.03-00-00317

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia