Top menu

Zaproszenie na szkolenie dla kadry pracującej na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na bezpłatne, dwudniowe szkolenie pn. Wzmocnienie kompetencyjne kadry pracującej z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami w ramach projektu „Efekt Synergii - koordynacja lubuskiego włączenia społecznego” z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Bezpłatne szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizację działań osób i instytucji zaangażowanych w realizację zadań z zakresu usług społecznych, pomocy społecznej i aktywnej integracji.

Termin: 5-6 grudnia 2023 r. , trener: Adriana Wenc
Miejsce: Dwór Kolesin, Kolesin 14, 66-110 Babimost, woj. lubuskie

Zakres tematyczny szkolenia:

1)   psychoterapia osób z niepełnosprawnością;

2)   terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością;

3)   seksualność osób z niepełnosprawnością;

4)   sytuacje trudne w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami;

5)   praca z rodziną osoby z niepełnosprawnością.

 
Szkolenie adresowane jest dla kadry pracującej na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunami.
Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego on-line w terminie do wtorku, 28 listopada 2023 r. do godziny 12.00:

https://forms.gle/ChNJ6W6uMt8aDwhK8
W procesie rekrutacji brane pod uwagę będą następujące kryteria:
1) ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby osób zgłoszonych z danej jednostki: w przypadku dużego zainteresowania do udziału kwalifikuje się maksymalnie: 1 osobę z jednostki zatrudniającej do 20 osób, 2 osoby z jednostki zatrudniającej pomiędzy 21 a 50 osób, 3 osoby z jednostki zatrudniającej powyżej 50 osób, wg kolejności zgłoszeń osób z danej jednostki;
2) pierwszeństwo mają osoby, które nie brały jeszcze udziału w formie wsparcia będącej przedmiotem rekrutacji
3) uzasadnienie w jaki sposób uzyskane wsparcie zostanie wykorzystane w pracy zawodowej, dzięki czemu wzmocniony zostanie potencjał instytucjonalny danej jednostki;

4) kolejność zgłoszeń.

 Po zakończonej rekrutacji skontaktujemy się wyłącznie z osobami zakwalifikowanymi na szkolenie drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym).

Dodatkowe informacje na temat szkoleń uzyskać można na stronie projektu: http://es.lubuskie.pl w zakładce Harmonogramy wsparcia lub u specjalisty ds. szkoleń: Izabella Sinicka, tel. 68 3231926 i.sinicka@rops.lubuskie.pl

Luty
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Multimedia