Top menu

Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny.

Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny

projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 30.06.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 1 844 412,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 752 191,40 zł

Celem projektu jest zapewnienie osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego wsparcia poprzez świadczenie w trzech poradniach, zlokalizowanych w Świebodzinie (powiaty świebodziński i międzyrzecki), Słubicach (powiaty słubicki i sulęciński) i Strzelcach Krajeńskich (powiaty gorzowski i strzelecko-drezdenecki),  usług psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, terapii uzależnień, poradnictwa prawnego, szkoły dla rodziców i wychowawców oraz wsparcia psychologicznego.

Projekt przeznaczony jest dla 300 osób, w tym minimum 200 rodzin, w podziale na 200 kobiet i 100 mężczyzn. 50% osób, które otrzymają wsparcie, będzie pochodziło z terenów wiejskich.

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Świadczone wsparcie jest bezpłatne.

Kontakty do poradni:

  1. Świebodzin – ul. Okrężna 3, koordynator pracy poradni: Daniel Dubiniec, tel. 571 485 345, mail d.dubiniec@rops.lubuskie.pl
  2. Słubice – ul. Sienkiewicza 28, koordynator pracy poradni: Amelia Szołtun, tel. 571 485 220, mail a.szoltun@rops.lubuskie.pl
  3. Strzelce Krajeńskie – ul. Wyzwolenia 4, koordynator pracy poradni: Marta Kaczmarek, tel. 500 794 536, mail m.kaczmarek@rops.lubuskie.pl  
Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia