Top menu

Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny.

Otwórz się na (po)moc. Punkty interdyscyplinarnego wsparcia rodziny

projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne

Okres realizacji projektu: 1.07.2020 r. – 30.06.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 2 887 978,72 zł

Wartość dofinansowania: 2 639 222,40 zł

Celem projektu jest zapewnienie osobom i rodzinom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dostępu do specjalistycznego wsparcia poprzez świadczenie w trzech poradniach, zlokalizowanych w Świebodzinie (powiaty świebodziński i międzyrzecki), Słubicach (powiaty słubicki i sulęciński) i Strzelcach Krajeńskich (powiaty gorzowski i strzelecko-drezdenecki),  usług psychoterapii indywidualnej i rodzinnej, terapii uzależnień, poradnictwa prawnego, szkoły dla rodziców i wychowawców oraz wsparcia psychologicznego. Dodatkowo wsparciem objęte zostaną osoby z powiatu zielonogórskiego i Miasta Gorzów Wielkopolski oraz mieszkańcy Ukrainy, którzy po 24.02.2022 r. opuściły państwo na skutek inwazji zbrojnej Federacji Rosyjskiej.

Projekt przeznaczony jest dla 460 osób, w tym minimum 200 rodzin, w podziale na 200 kobiet i 100 mężczyzn oraz 160 osób, które opuściły Ukrainę.  50% osób, które otrzymają wsparcie, będzie pochodziło z terenów wiejskich.

Nie obowiązują ograniczenia wiekowe. Świadczone wsparcie jest bezpłatne.

Kontakty do poradni:

  1. Świebodzin – ul. Okrężna 3, koordynator pracy poradni: Daniel Dubiniec, tel. 571 485 345, mail d.dubiniec@rops.lubuskie.pl
  2. Słubice – ul. Sienkiewicza 28, koordynator pracy poradni: Amelia Szołtun, tel. 571 485 220, mail a.szoltun@rops.lubuskie.pl
  3. Strzelce Krajeńskie – ul. Wyzwolenia 4, koordynator pracy poradni: Marta Kaczmarek, tel. 500 794 536, mail m.kaczmarek@rops.lubuskie.pl  
Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia