Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8091399

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza spółdzielnie socjalne do składania ofert  na wykonanie usług obejmujących przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków dla uczestników spotkań prowadzonych w ramach projektu „Kooperacja - efektywna i skuteczna” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia zostanie zlecony na podstawie art. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1205), na podstawie której o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy lub właściwych przepisów członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Spółdzielnie socjalne zainteresowane współpracą w powyższym zakresie, proszone są o złożenie oferty – załącznik nr 2,  w oparciu o opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1

 Ofertę należy złożyć w  kopercie lub przesłać w formie elektronicznej;

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz zamawiającego  tj. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65 - 042 Zielona Góra, z opisem:  oferta na usługi przygotowania, dostarczenia i podania posiłków – projekt pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,

lub

- przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@rops.lubuskie.pl , w tytule przesłanej wiadomości proszę wpisać: oferta na usługi przygotowania, dostarczenia i podania posiłków  - projekt pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

  Termin nadsyłania ofert – do dnia 22.01.2019 r. do godziny 14.30.  

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 68 323 18 87.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia