Top menu

Modele Kooperacji

W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z dokumentami modeli pracy kooperacyjnej dla trzech typów gmin: wiejskiej, miejsko-wiejskiej i dla miast pow. 20 tys. mieszkańców. Znajduje się tu zarówno „Księga rekomendacyjna” – opracowanie wszystkich modeli, jak również wzory dokumentów pozwalające na praktyczne wdrożenie modeli w gminie.

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

  1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
  2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Narzędzie służące do diagnozy problemów społecznych występujących na terenie gminy. Zawiera wykaz problemów społecznych, do których osoba sporządzająca mapę wskazuje natężenie ich występowania. Dokument jest edytowalny, co oznacza, że można dopisać problem, który nie został ujęty w narzędziu. Wskazanie natężenia problemów określi te z nich, które są szczególnie dotkliwe w danej gminie. Mapę sporządza osoba przygotowująca diagnozę, natomiast nie powinna uwzględniać wyłącznie opinii osoby sporządzającej lecz również pozostałych pracowników OPS.

Narzędzie służące wspólnej diagnozie sytuacji danej osoby/rodziny. Pozwoli członkom GGK – czyli różnym specjalistom na zebranie informacji o osobie, analizie sytuacji, wybranie najbardziej korzystnego rozwiązania, wraz ze sposobem jego wdrażania i ewaluacji.

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

  1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
  2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia