Top menu

Menu

Licznik odwiedzin: 8062506

Dofinansowanie robót budowlanych - podział środków PFRON

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2023 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

W roku bieżącym dofinansowanych zostanie 18 zadań. Realizacja projektów wpłynie na poprawę infrastruktury rehabilitacyjnej województwa lubuskiego w zakresie organizacyjnym, leczniczym, psychologicznym, szkoleniowym, edukacyjnym i społecznym, przyczyniając się tym samym do ograniczania wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.

Szczegółowy podział kwoty 2.700.000,00 zł  przedstawia załączone poniżej zestawienie.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia