Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

Drugie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

22.02.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był gospodarzem drugiego posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, które odbyło się 16 lutego 2017 r. w siedzibie ROPS w Zielonej Górze.
W posiedzeniu wzięły udział, poza członkami Rady, Teresa Sekuła, Dyrektor Biura Sejmiku i Dorota Matuszak, Pełnomocnik Marszałka ds. seniorów.

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w konkursach „Seniorzy w akcji” oraz "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia"

21.02.2017

Uprzejmie informujemy, że Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w dwóch konkursach: „Seniorzy w akcji”  oraz "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów w pierwszym konkursie trwa do 20 marca br.  a w drugim do 14 marca br.

Konkurs "Generator Innowacji. Sieci Wsparcia" realizowany jest przez Towarzystwo ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.
Dziś szacuje się, że ponad 1,3 miliona osób starszych potrzebuje opieki. Ich rodzina i przyjaciele pomagając im pracują na 250 tysiącach etatów. Wyzwanie, przed którym wszyscy stoimy, to przygotowanie się do starości i tworzenie dobrych warunków życia dla osób, które już teraz są stare. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

21.02.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na usługę pn.: moderowanie i udział w dwóch spotkaniach dotyczących koordynacji działań sieci PES reintegracyjnych i grup roboczych (KIS-ów, CIS-ów, WTZ-ów, ZAZ-ów).
Informacje niezbędne do przedstawienia oferty oraz zakres przedmiotu zamówienia i wymogi merytoryczne zostały przedstawione  na  stronie: http://es.lubuskie.pl/pl/Zapytania-ofertowe

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

16.02.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/2  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

16.02.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:
1.  Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

09.02.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2017 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
Stanowisko finansowane z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Dofinansowanie Ośrodka Adopcyjnego w Żarach

31.01.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. przyznał dotację na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.W otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego wpłynęła jedna oferta złożona przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” z siedzibą w Żarach.Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie ww. organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” - w wysokości 10.000 zł na 2017 rok. Umowa zostanie zawarta na okres 5-ciu lat. 

Maj
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia