Top menu

Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

21.05.2020

Na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiamy informację nt. możliwego otwarcia placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej i podmiotów zatrudnienia socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

21.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

19.05.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach  otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera współfinansowanych z budżetu Województwa Lubuskiego

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ROKU 2020

18.05.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2020 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym dofinansowano roboty budowlane w 14 obiektach.

Oferta Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

08.05.2020

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin dotkniętych ubóstwem w czasie trwania pandemii COVID-19”, realizowane w okresie od 18.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

07.05.2020

Szanowni Państwo,

21 kwietnia został ogłoszony kolejny nabór w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 , edycja 2020 r. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.senior.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina .

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

06.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Oferta Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

29.04.2020

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc rodzinie w okresie koronawirusa”, realizowane w okresie od 15.05.2020 r. do 10.08.2020 r.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia