Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”

11.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana miejsca szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy", które odbędzie w dniach 15-17 maja 2017r. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

09.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia polega na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowej krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się www.bip.rops.lubuskie.pl

Wyniki I otwartego konkursu ofert - środki PFRON

09.05.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

08.05.2017

Stanowisko: psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 3/4  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Magdalena Niedbał.

Lista uczestników szkolenia pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”

08.05.2017

Wydział Polityki Społecznej ROPS  w Zielonej Górze poniżej zamieszcza listę uczestników szkolenia, które odbędzie się 15 – 17 maja 2017 roku dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

27.04.2017

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: stanowisko  do spraw promocji polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Milena Pachołek.

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Świadczenia rodzinne i wychowawcze

20.03.2017

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość spraw dotyczących programu Rodzina 500+ wydłużeniu uległ czas rozpatrywania wniosków, za co bardzo przepraszamy.

W trosce, aby Państwa sprawy były realizowane w możliwie najkrótszym czasie, koniecznym było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obsługi klienta w Wydziale koordynującym świadczenia wychowawcze.

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk

19.04.2017

Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia