Top menu

„OGRODOSFERA” - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

16.11.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy „Ogrodosfera- radość z ogrodu” oferująca posiadaczom Karty:

5% ulgi na cały asortyment dostępny na stronie internetowej https://ogrodosfera.pl – zniżka nie dotyczy produktów już przecenionych (termin obowiązywania ulgi do 31.12.2018 r.)

Konferencja „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

14.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja sfinansowana jest ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

13.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla 20 uczestników – członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” . Zajęcia odbyły się w terminie 8-10 listopada br . w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. 

Projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów"

13.11.2017

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów", który kierowany jest do osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, osób z niepełnosprawnością po 60 roku życia. W ramach projektu przewidziane są dwie formy wsparcia:

1) Organizacja zajęć stacjonarnych w siedzibie ośrodka: trening zajęć kulinarnych, art. terapii, terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, trening zajęć ruchowych. Zapewniamy posiłek w postaci śniadania i obiadu (ilość miejsc: 20);

2) Pomoc opiekuna medycznego dla osób przebywających w domach. (ilość miejsc: 27).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze – 14.11.2017 r.

09.11.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

Szkolenie działanie 7.5 Usługi społeczne.

09.11.2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Zielonej Górze złożona w trybie pozakonkursowym

07.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Regionalny w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Reja 3/1, 65-076 Zielona Góra, na zadanie pn.: Sztuka Integracji „Mikołajki 2017”- o dotację w wysokości 6.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.200 zł).

Oferta Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „START” złożona w trybie pozakonkursowym

07.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 października br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”, na zadanie pn.: „Świąteczna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Gorzowie Wlkp.” - o dotację w wysokości 9.600 zł (przy koszcie całkowitym zadania 17.550 zł). 

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia