Top menu

Haiku Studio - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

01.08.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma Haiku Studio Michał Pliszka z Człuchowa oferująca rodzinom wielodzietnym:

10% zniżki tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie, produkty reklamowe

5% zniżki na wszystkie meble i architekturę ogrodową ze sklepu internetowego Ogrodolandia  

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

31.07.2017

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu została wybrana Pani  Marta Kusz.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH NA ZORGANIZOWANIE 2 KOMPLEKSOWYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH

28.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania propozycji cenowych na zorganizowanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno - warsztatową:

a) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w południowej części województwa lubuskiego;

b) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w północnej części województwa lubuskiego.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

24.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn. "Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym". Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się www.bip.rops.lubuskie.pl .

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

19.07.2017

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego    

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego została wybrana Pani  Beata Żukowska i Pani Magdalena Żabska.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

11.07.2017

1. Stanowisko : Inspektor

2. Charakter stanowiska : stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

3. Wymiar czasu pracy : 1 etat

Baza teleadresowa i wykaz instytucji, udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego

10.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Wojewody Lubuskiego udostępnia bazę teleadresową i wykaz instytucji, udzielających pomocy rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie, na terenie województwa lubuskiego

Za nami II Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

05.07.2017

Zaplanowane w dniach 01-02 lipca 2017 r. w Gorzowie Wielkopolskim Targi Podmiotów Ekonomii Społecznej można uznać za zakończone. Na Targi, odbywające się przy okazji Dni Gorzowa Wlkp. przybyły tłumy odwiedzających.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia