Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

16.02.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2016 r. poz. 902) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/2  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

16.02.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:
1.  Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej

 

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

09.02.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2017 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Termin składania zgłoszeń upływa 15 lutego 2017 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
Stanowisko finansowane z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Dofinansowanie Ośrodka Adopcyjnego w Żarach

31.01.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. przyznał dotację na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.W otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego wpłynęła jedna oferta złożona przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” z siedzibą w Żarach.Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie ww. organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” - w wysokości 10.000 zł na 2017 rok. Umowa zostanie zawarta na okres 5-ciu lat. 

ANKIETA DLA GMIN DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

08.02.2017

W związku z realizacją Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych zamieszczamy ankietę dla gmin województwa lubuskiego. Ankieta jest do pobrania TUTAJ

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Informatyki w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

31.01.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 )  informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. informatyki ½ etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został zatrudniony Pan Marek Żurek

Nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

31.01.2017

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia