Top menu

Lubuski Włącznik - Ekonomia Społeczna

Konferencja „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”

27.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, która odbędzie się 4 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja realizowana jest w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.10.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej.
Charakter stanowiska: Inspektor  ds. ekonomii społecznej  w zakresie programowania

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zorganizowanie kompleksowego szkolenia metodą seminaryjno – warsztatową

24.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 12.10.2016 r. na zadanie ”zorganizowania kompleksowego szkolenia metodą seminaryjno–warsztatową pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego” informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze przy Alei Niepodległości 16/9.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej W Zielonej Górze

18.10.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej W Zielonej Górze:
1. Stanowisko: Inspektor 
2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw strategii i programów
3 . Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Studia doktoranckie w Instytucie Pracy l Spraw Socjalnych

18.10.2016

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, wysoko ceniona w Polsce placówka naukowo-badawcza w dziedzinie szeroko pojętej problematyki pracy i zatrudnienia, prowadzi również działalność edukacyjną, w tym Program Doktorancki z ekonomii. W lPiSS wypromowano wielu doktorów nauk ekonomicznych. Z przyjemnością informujmy. że Instytut Pracy i Spraw Socjalnych uruchamia w listopadzie br. już XV edycję Programu Doktoranckiego .

Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

12.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania ofert na usługę dotyczącą zorganizowania kompleksowego szkolenia metodą seminaryjno - warsztatową dla przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Usługa jest współfinansowana ze środków budżetu państwa na realizację zadania określonego w art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390) tj. na organizację szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2016

18.10.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 07.10.2016 r. na "Zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2016" informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez firmę  EXPERT PRINT  Karol Wielogórski, Stany Duże 4, 08-125 Suchożebry.

Październik
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

Multimedia