Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Świadczenia rodzinne i wychowawcze

20.03.2017

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość spraw dotyczących programu Rodzina 500+ wydłużeniu uległ czas rozpatrywania wniosków, za co bardzo przepraszamy.

W trosce, aby Państwa sprawy były realizowane w możliwie najkrótszym czasie, koniecznym było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obsługi klienta w Wydziale koordynującym świadczenia wychowawcze.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

20.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 z poźn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przygotowania na podstawie ankiety opracowanej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, informacji dotyczącej realizacji działań podejmowanych w danym roku wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

23.03.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 3/4  etatu w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Polska Akcja Humanitarna

21.03.2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk . Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017.

Konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskiem

16.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt.: „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki” .

Wyniki dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

14.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego składania propozycji na realizację 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową pn.: „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” oraz „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, wybrana została Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra . Fundacja zaproponowała najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora

14.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 stycznia 2017 roku podjął uchwałę nr 161/2131/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszenie do składania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej

10.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej dla uczestników projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Marzec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia