Top menu

XI posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

26.06.2019

24 czerwca 2019 odbyło się kolejne -  XI posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

26.06.2019

na stanowisko   psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wpłynęły 2 oferty pracy. 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych, druga kandydatka spełniająca wymogi formalne przed wyznaczoną rozmową wycofała swoją kandydaturę.

 

X Lubuski Piknik Zdrowia - 16 czerwca 2019 r.

26.06.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze po raz kolejny był współorganizatorem jubileuszowego X Lubuskiego Pikniku Zdrowia, który odbył się 16 czerwca 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie.

ROZSTRZYGNIĘCIE I OTWARTEGO KONKURSU OFERT – ŚRODKI PFRON

25.06.2019

25.06.2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przekazano kwotę – 340 000,00 zł.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje rodzin pomocowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego

14.06.2019

Na prośbę Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie zamieszczamy informację na temat poszukiwania rodzin pomocowych na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.

Kolejne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

13.06.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników: przedstawicieli OPS-ów, sądów, pedagogów szkolnych i nauczycieli. Szkolenie odbyło się w terminie 10-12 czerwca 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

VI Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego

12.06.2019

W dniach 15 oraz 16 czerwca br. w Gorzowie Wlkp. (wschodnia część bulwaru) odbędą się już VI Lubuskie Targi Aktywności i Biznesu Społecznego . Targi organizowane są w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia