Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na dwa spotkania dla 10 osób w Zielonej Górze

31.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w związku z realizowanym projektem „Efekt Synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: zapewnienie sali szkoleniowej wraz z poczęstunkiem na dwa spotkania dla 10 osób w Zielonej Górze.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem w Gorzowie Wlkp.

29.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z zakończeniem postępowania - zapytania ofertowego z dnia 19 sierpnia 2016 r., na zadanie pn.: o zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem w Gorzowie Wlkp. informuje, że została wybrana oferta złożona przez Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp.

Usługi w zakresie diagnozy psychologicznej.

26.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie prosi o podanie oszacowania usługi w zakresie diagnozy psychologicznej 4 dzieci kwalifikowanych do przysposobienia .

Nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

25.08.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na: 

1. Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze.
2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony na zastępstwo.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

24.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 17.07.2016 r. na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8,  80-371 Gdańsk.

Oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „CONTRA CRIMEN” z Gorzowa Wlkp. w trybie pozakonkursowym

24.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „CONTRA CRIMEN” z Gorzowa Wlkp. na zadanie pn. „Młodzież wolna od uzależnień” - o dotację w wysokości 10.000 zł. (przy koszcie całkowitym zadania: 14.800 zł).

Nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

22.08.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
1. psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.
2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
3. Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony.

Rozpoczynamy nabór do Akademii Liderów Lokalnych

22.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, 18 sierpnia rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 22 sierpnia 2016 r. do 12 września 2016 r.

..
Wrzesień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia