Top menu

2015

II KONFERENCJA 27 marca 2015 r. pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

11.03.2015

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w konferencji zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Konferencja będzie zapowiedzią działań podejmowanych w 2015 roku przez Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze w zakresie promowania idei adopcji. Celem konferencji jest przybliżenie treści dotyczących różnorodnych aspektów adopcji i tym samym zachęcenie osób rozważających przysposobienie dziecka do podjęcia świadomej decyzji. 

Posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2015

06.03.2015

W dniu 6 marca br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było zaopiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2015 roku w obszarze: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Ww. komisja powołana została uchwałą nr 19/207/15 Zarządu Województwa Lubuskiego w dniu 24 lutego 2015 roku.

Konsultacje społeczne Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej 2015-2020

04.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze rozpoczyna konsultacje społeczne Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. LPRES jest zaktualizowanym Wieloletnim regionalnym planem działań (...). Na potrzebę aktualizacji LPRES wpłynęło wiele czynników. Pierwszym z nich jest przyjęcie w sierpniu 2014 r. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej i potrzeby dostosowania naszego programu do krajowego. Kolejny to  rozpoczęcie nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, a w związku z tym przyjęcie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Pełna treść informacji TUTAJ

Nowa edycja Programu Osłonowego MPiPS „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

04.03.2015

Uprzejmie informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił tegoroczną edycję Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Tegoroczne priorytety Programu obejmują:

  • Zintensyfikowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie;
  • Zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  • Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Rozpoczęcie prac nad diagnozą używania substancji psychoaktywnych w województwie lubuskim

04.03.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Dorotą Rybczyńską – Abdel Kawy rozpoczął prace związane opracowaniem diagnozy używania substancji psychoaktywnych na terenie województwa lubuskiego. W dniu 3 marca br. zorganizowano w siedzibie ROPS spotkanie z przedstawicielami najważniejszych w województwie podmiotów leczniczych działających w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gorzowie Wlkp. oraz gminach Deszczno, Lubiszyn, Bogdaniec, Kłodawa i Santok

20.02.2015

Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z pomocy specjalistów – prawników, psychologów, kuratorów, psychoterapeutów i pracowników socjalnych, która będzie bezpłatnie udzielana w dniach od 23 do 28 lutego 2015 roku, w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Porady będą udzielane w Gorzowie Wlkp. oraz gminach Deszczno, Lubiszyn, Bogdaniec, Kłodawa i Santok według załączonego poniżej grafiku dyżurów specjalistów w poszczególnych miejscowościach.
Tutaj pobierz grafik dyżurów 

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

20.02.2015

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić?  Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję?  Zgłoś pomysł na projekt społeczny.  Dopracuj go przy wsparciu ekspertów i zdobądź dotację.

Zaproszenie do oszacowania kosztów wykonania usługi zestawów konferencyjnych oraz materiałów promocyjnych

10.02.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie prosi o oszacowanie kosztów usługi, w terminie do 18 lutego 2015 r. według następującego zestawienia stanowiącego załącznik nr 1 i 2.

Indywidualne doradztwo coachingowe dla lubuskich organizacji pozarządowych

09.02.2015

Fundacja CSR Profit, realizująca projekt „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, zaprasza liderów organizacji pozarządowych na bezpłatny coaching z zakresu analizy potencjału organizacji oraz budowania silnych partnerstw z biznesem.

Nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursach ofert w obszarze polityki społecznej

06.02.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2015 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii  oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia