Top menu

2015

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

29.12.2014

W dniu 23 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej .
Działania z niego wynikające mają na celu podejmowanie przedsięwzięć instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów mieszkańców województwa lubuskiego - szczególnie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - mających za zadanie zapewniać im odpowiednie wsparcie umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz godne warunki życia.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia