Top menu

2015

Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

29.12.2014

W dniu 23 grudnia 2014 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwalił Wojewódzki Program Pomocy Społecznej .
Działania z niego wynikające mają na celu podejmowanie przedsięwzięć instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów mieszkańców województwa lubuskiego - szczególnie osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym - mających za zadanie zapewniać im odpowiednie wsparcie umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych oraz godne warunki życia.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia