Top menu

2015

Za nami I etap konkursu Być blisko - zwykli, Niezwykli Ludzie

29.06.2015

Szanowni Państwo, informujemy, że zakończyliśmy I etap konkursu Być Blisko - zwykli, Niezwykli ludzie.  W terminie od 18 maja do 22 czerwca 2015 roku zgłoszono 27 kandydatów do tytułu zwykły, Niezwykły człowiek.
1 lipca Komisja konkursowa wyłoni spośród nadesłanych formularzy konkursowych sześciu finalistów. Wszystkim osobom, które przesłały formularze konkursowe serdecznie dziękujemy.  

Kursy na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze

22.06.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w związku z otrzymaną dotacją ze środków Wojewody Lubuskiego, Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2015 r. realizować będzie działania skierowane do osób niesamodzielnych i zależnych w ich miejscu zamieszkania, którzy z różnych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, tj. osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych czy niezaradnych życiowo, poprzez organizację 5 Kursów na opiekuna osób niesamodzielnych i zależnych oraz usługi opiekuńcze.

Zaproszenie do prac nad projektem „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”

19.06.2015

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubuskiego rozpoczął prace nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku”. W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu ww. dokumentu.

UWAGA! Do 22 czerwca trwa konkurs "Być blisko - zwykli, niezwykli ludzie"

18.06.2015

Już tylko kilka dni pozostało na zgłaszanie kandydatów do konkursu "Być blisko - zwykli, Niezwykli ludzie". 
Jeżeli w Twojej organizacji lub otoczeniu jest osoba, która kiedyś otrzymała pomoc, a dzisiaj sama pomaga innym, doceń ją i wyróżnij zgłaszając do konkursu. Nagrody czekają! Formularze konkursowe oraz więcej informacji o samym konkursie znajdziesz tutaj .

Apel gdański. O godne i niezależne życie osób niepełnosprawnych w Polsce

16.06.2015

20 kwietnia 2015 r. w Gdańsku odbyła się ogólnokrajowa debata "Nic o nas bez nas. Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na serio". Uczestnicy wystosowali do parlamentarzystów, rządu, samorządu i administracji publicznej apel o wprowadzenie w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Pełny tekst Apelu tutaj

Kazimierz Bysiek – pracownik ROPS w Zielonej Górze zdobywa kolejne sportowe trofea

16.06.2015

Z satysfakcją informujemy, że podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych w strzelectwie sportowym, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 11-14.06.2015 r., nasz współpracownik z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Kazimierz Bysiek - Mistrz Świata z Suhl z 2014 roku – zdobył kolejne dwa złote medale, ustanawiając przy tym dwa nowe rekordy Polski.

Zaproszenie do składania ofert na usługę pn. „Zakup bilboardów”

12.06.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na usługę pn. „Zakup bilboardów”.  
Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena.
Termin realizacji  zamówienia do 30 września 2015 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze dofinansowany w ramach konkursu MPiPS

12.06.2015

Z satysfakcją informujemy, że projekt Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze pn. „Moc jest w nas – lubuskie dzieci przeciwko przemocy w rodzinie” został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dofinansowaniem w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015.

Szczegóły konkursu oraz pełną listę wyróżnionych projektów można znaleźć na stronie MPiPS.

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego"

12.06.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Diagnoza używania substancji psychoaktywnych przez mieszkańców województwa lubuskiego”. Oferta dotyczy zdiagnozowania używania substancji psychoaktywnych i uzależnień od nich oraz skali zjawiska zaburzeń behawioralnych (m.in. dotyczących uzależnienia od hazardu, komputera i sieci, zakupów, pracy, telefonu)  wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu województwa lubuskiego.

Cykl audycji i reportaży w Radio Zachód

10.06.2015

W ramach rozpoczętej kampanii Być Blisko - zwykli, Niezwykli Ludzie"  na antenie Radia Zachód emitowany jest cykl audycji i reportaży radiowych wraz z konkursami edukacyjnymi poruszającymi interesujące zagadnienia społeczne. 
W audycjach chcemy zwrócić uwagę na ludzi, którzy w wyniku udzielonego wsparcia przez pracowników socjalnych, wyszli z systemu pomocy i zaczęli działać na rzecz innych potrzebujących.

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia