Top menu

Gratulacje dla nowych Dyrektorów

05.06.2024

Uprzejmie informujemy, że nowym Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze została Pani Agnieszka Krzaczkowska, która do tej pory z sukcesami kierowała Wydziałem Rozwoju Ekonomii Społecznej (obecnie Wydział Koordynacji Włączenia Społecznego). Dotychczasowy Dyrektor Pan Jakub Piosik został Dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zastępcą Dyrektora został Pan Tomasz Wróblewski, który przez wiele lat stał na czele Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz pełnił funkcję Sekretarza Województwa.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ NA LATA 2024-2030

05.06.2024

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji z mieszkańcami województwa lubuskiego projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej  na lata 2024-2030.

Wyniki I otwartego konkursu ofert ze środków PFRON

04.06.2024

W dniu 04.06.2024 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert, przekazując ze środków PFRON kwotę 650.000,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

03.06.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postepowaniu w takich przypadkach;

- podstawy pielęgnacji i rozwoju psychomotorycznego niemowląt;

- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego;

oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 19.06.2024 r.  w godz. 11.30-13.00 dla grupy 12 osób.

Trzecie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów w 2024 roku

29.05.2024

 

27 maja 2024 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się trzecie posiedzenie Lubuskiej Rady Seniorów. Podczas posiedzenia podjęto decyzje związane z organizacją obchodów 25-lecia Lubuskiego Tygodnia Seniora. Członkowie Rady poruszyli także  kwestię problemów,  z jakimi spotykają się seniorzy w systemie opieki zdrowotnej.

Już po raz 9 mamy przyjemność ogłosić konkurs LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO.

29.05.2024

Konkurs „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego” ma na celu wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego poprzez promocję ich działalności i stwarzanie możliwości prezentowania ich oferty szerokiemu gronu potencjalnych klientów.

Projektowanie wsparcia

23.05.2024

W dniach 20-22.05.2024 r. zespół realizujący projekt  pn.: Lubuskie na rzecz rodzin rozpoczął pracę nad opracowaniem programu podnoszącego kompetencje rodzicielskie. Program finalnie wykorzystany zostanie do pracy przez pedagogów i psychologów w prowadzonych punktach wsparcia.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia