Top menu

Rozmowy polsko – niemieckie. Nowy projekt na rzecz zrównoważonych środowisk życia i pracy osób starszych.

23.02.2024

22 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie Urzędników Samorządu Województwa z przedstawicielami Polsko – Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Brandenburskiego Uniwersytetu w Cottbus.

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością

23.02.2024

Trzecia tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością rozpocznie się 1 marca 2024 r. od godziny 10:00 i potrwa do 31 marca 2024 r. do godz. 23:59.

Zaproszenie do oszacowania

20.02.2024

Oszacowanie wartości zamówienia pn. Świadczenie usług terapeuty uzależnień w ramach terapii rodziny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług terapeuty uzależnień w ramach terapii rodziny.

Informacja o konkursie na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

14.02.2024

Na prośbę Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informacje o konkursie.

Zaproszenie do oszacowania zamówienia

09.02.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , w związku z realizowanym projektem „Lubuskie na rzecz rodzin”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Działanie 6.14 Aktywizacja społeczna, mieszkalnictwo i wsparcie rodziny, zaprasza do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług terapeuty uzależnień w ramach terapii rodziny.

Ponowne zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny

01.02.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , informuje iż z uwagi na wprowadzenie zmian w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) anulowane zostało zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny ogłoszone dnia 29.01.2024 r. W związku z powyższym  ponownie zapraszamy do oszacowania kosztów usługi pn. Świadczenie usług psychoterapii w ramach terapii rodziny.

Informacja o wyniku naboru

31.01.2024

Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r.poz.530) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko psychologa została wybrana Pani Hanna Januszek zam. w Zielonej Górze.

UZASADNIENIE

W wyniku ogłoszenia o naborze ofertę pracy złożyło 3 kandydatów, 2 kandydatów nie spełniło wymagań formalnych. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Hanna Januszek  wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowiskiem.

Zaproszenie na spotkanie edukacyjne pn.: "Porozmawiajmy o raku. Profilaktyka onkologiczna Lubuszanek i Lubuszan"

30.01.2024

W imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego oraz Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zapraszamy na spotkanie edukacyjne pt. „Porozmawiajmy o raku – profilaktyka onkologiczna Lubuszanek i Lubuszan”, które odbędzie się 1 lutego (czwartek) w godz.10:00 - 12:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia