Top menu

Projekt pn. Własna firma- start dla młodych

09.09.2021

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło realizuje projekt pn. Własna firma- start dla młodych , adresowany do ludzi młodych z terenu województwa lubuskiego, którzy chcą założyć działalność gospodarczą.

Poniżej link do strony internetowej z informacjami na temat projektu:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html 

Po rocznej przerwie wracają obchody XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora

08.09.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 11 do 16 października 2021 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXII Lubuski Tydzień Seniora - pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

Inauguracja Lubuskiego Tygodnia Seniora rozpocznie się 12 października br. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego UMWL w Zielonej Górze uroczystym wręczeniem aktów powołania członkom Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II kadencji. Wykład pn. ,,Dary Natury” wygłosi pan Andrzej Nowacki, swoją obecnością inaugurację wzbogaci wokalistka Eleni, która wystąpi wraz z zespołem.

Na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostanie opublikowany program lokalnych działań organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Ze względu na sytuację epidemiczną niektóre z wydarzeń w ramach XXII LTS zostały już zorganizowane, inne mogą odbyć się w terminach niepokrywających się z powyższym. Jednakże wszystkie wydarzenia lokalne, które zostaną przez Państwa zaplanowane w ramach obchodów tegorocznego tygodnia seniora, znajdą się w programie działań.

Uprzejmie prosimy zatem jednostki i organizacje działające na terenie województwa lubuskiego o nadsyłanie do 24 września 2021 r. na adres mailowy: sekretariat@rops.lubuskie.pl  informacji o własnych planowanych inicjatywach ,  które mają się odbyć w ramach obchodów XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora na poniższych załącznikach:

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 1 (jst);

- Karta zgłoszenia uczestnictwa zał. 2 (ngo).

Zgłoszony uczestnik może zapoznać się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych – zał. 3.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa oraz upowszechnianie informacji na Państwa terenie.

Wypełnione dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 68 323 18 88 oraz 68 323 18 85.

Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną i znacznie ograniczoną liczbę uczestników mogących brać udział w wydarzeniach zbiorowych, zgłoszenie uczestnictwa nie będzie jednoznaczne z możliwością wzięcia udziału w inauguracji. Z pewnością jednak wszyscy uczestnicy zaproszeni na naszą uroczystość zostaną o tym powiadomieni telefonicznie do 5 października br.

Ostatnie posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów I Kadencji

08.09.2021

7 września 2021 roku odbyło się posiedzenie członków Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Przebieg spotkania miał wyjątkowy charakter. Na zaproszenie Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pana Jakuba Piosika gościliśmy delegację Forum Seniorów Województwa Opolskiego działającą przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. W trakcie obrad obie strony wymieniły się doświadczeniami. Pan Jakub Piosik przedstawił główne zadania i przedsięwzięcia realizowane przez ROPS i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego na rzecz seniorów. Pani Urszula Chudak, jako Przewodnicząca Rady, omówiła inicjatywy podejmowane przez członków Rady w trakcie 5-letniej kadencji. Z kolei Przewodnicząca Forum Seniorów Pani Leokadia Kubalańca szczegółowo przedstawiła zakres zadań, jakimi zajmują się jego przedstawiciele. Pytań nie było końca. Wszyscy zebrani uznali spotkanie za owocne. Mamy nadzieję na dalszą współpracę.

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie pn. ,,Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy ”

03.09.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”, które odbędzie się 15 – 17 września br. - z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisana została 1 osoba, która niezwłocznie zostanie poinformowana o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą szkoleniową.

Piknik z Ekonomią Społeczną

02.09.2021

W niedzielę 29 sierpnia 2021r. odbył się Piknik z Ekonomią Społeczną pt.:"Pożegnanie lata”, który miał na celu zaprezentowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej z naszego województwa. Wśród wystawców pojawiły się Lubuskie Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Każdy z wystawców miał przygotowane ciekawe zajęcia, zarówno dla najmłodszych mieszkańców, jak i tych nieco starszych.

Na pikniku można było skorzystać z warsztatów artystycznych, kulinarnych oraz wziąć udział w Grze Terenowej, której byliśmy organizatorem. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem Gry, za co serdecznie dziękujemy.

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie pn. ,,Przemoc wobec dziecka”

01.09.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Przemoc wobec dziecka”, które odbędzie się 22 – 24 września br. - z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisanych zostało 7 osób, które niezwłocznie zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Dziękujemy za duże zainteresowanie naszą ofertą szkoleniową.

Zakończyło się drugie szkolenie z cyklu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

30.08.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 25 - 27 sierpnia 2021 r. w Hotelu Baranowski w Słubicach.

Realizatorem usługi szkoleniowej jest Artur Cienkosz – Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa, Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier, Acrentalcars z siedzibą w Krakowie. Szkolenie prowadził Jacek Popów - trener, pedagog resocjalizacyjny, penitencjarysta, specjalista w obszarze pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, interwent systemowy w rodzinie, interwent kryzysowy, posiadający bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy, zachowań prospołecznych, asertywności, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, pracy ze sprawcą przemocy. 

Cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
 w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych naszych szkoleniach!

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia