Top menu

Informacja o wyniku naboru

02.01.2024

na stanowisko   psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

Informacja o wyborze Wykonawcy – sprzątnie i utrzymanie czystości pomieszczeń biurowych w budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

02.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz oceny ofert  złożonych w niniejszym zapytaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Nazwa podmiotu: Spółdzielnia Socjalna „EKO-DOM”

Siedziba: 66-300 Międzyrzecz, Kaława 72

Zielona Góra, 02.01.2023

Informacja o wyborze Wykonawcy – obsługa prawna

02.01.2024

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego oraz oceny ofert  złożonych w niniejszym zapytaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę następującego Wykonawcy:

Nazwa podmiotu: Kancelaria Adwokacka Krzysztof S. Szymański

Siedziba: 65-074 Zielona Góra, ul. Jana Kasprowicza 11/2

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

21.12.2023

Stanowisko: Główny specjalista

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi sprzątania

20.12.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac, polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Zamawiającego przy al. Niepodległości 36 w Zielonej Górze w roku 2024.

Zapytanie OFERTOWE

20.12.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację stałej obsługi prawnej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

Urząd zamknięty 22 grudnia 2023 r.

19.12.2023

Uprzejmie informujemy, że 22 grudnia 2023 r. (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie zamknięty.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

19.12.2023

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 – ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) w dniu 19 grudnia 2023 roku podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia